Bình Phước: Thu nội địa năm 2015 đạt hơn 3.500 tỷ đồng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Theo báo cáo của Cục Thuế Bình Phước, tổng thu NSNN năm 2015 của đơn vị đạt 3.527 tỷ đồng, tăng 10% so với dự toán của HĐND, UBND tỉnh giao. Trong đó số thu cân đối ngân sách là 3.121 tỷ đồng đạt 124% so dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính giao, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2014.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ông Lê Văn Nắm - Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế Bình Phước) cho rằng, trong bối cảnh nguồn thu của địa phương giảm mạnh do giá cao su liên tục hạ, thêm vào đó là chính sách giảm thuế đối với sản phẩm nông nghiệp (nguồn thu chủ lực của địa phương) thì đây là kết quả rất đáng mừng.

Mặc dù vậy, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức cục thuế, tổng thu NSNN năm 2015củađơn vịđãđạt3.527 tỷ đồng, tăng 10% so với dự toán của HĐND, UBND tỉnh giao, bằng 104% so cùng kỳ năm 2014. Trong đó số thu cân đối ngân sách là 3.121 tỷ đồng đạt 124% so dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính giao, tăng 15% so với cùng kỳ 2014.

Các khoản thu tăng cao là: thu từDNNNtrung ương đóng trên địa bàn đạt339,8 tỷ đồng, tăng 19% dự toán điều chỉnh tỉnh giao; thu từDNNNđịa phương là418 tỷ đồng đạt 135% so dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 105% dự toán điều chỉnh tỉnh giao, tăng 16% so cùng kỳ; thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 99,4 tỷ đồng, tăng 33% so cùng kỳ...

Điều đáng nói là có 9/14 khoản thu vượt dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính giao, 13/19 khoản thu vượt dự toán điều chỉnh tỉnh giao, 12/14 đơn vị thu đạt và vượt dự toán điều chỉnh HĐND, UBND tỉnh giao là: Phước Long, Bù Đăng, Bình Long, Bù Đốp, Chơn Thành, Hớn Quản, Bù Gia Mập, Phòng Kiểm tra 2, Đồng Phú, Lộc Ninh, Đồng Xoài, Phòng thuế TNCN.

Đặc biệt năm 2015 có 10/11 chi cục thuế huyện, thị đạt và vượt dự toán điều chỉnh HĐND, UBND tỉnh giao.

Có 7 đơn vị tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm 2014 là: Bình Long, Hớn Quản, Chơn Thành, Đồng Phú, Phước Long, phòng Kiểm tra thuế 1 và phòng Kiểm tra 2./.