Công bố 10 sự kiện quản lý thuế năm 2015

Theo baohaiquan.vn

Tổng cục Thuế và Tạp chí Thuế vừa công bố kết quả bình chọn 10 sự kiện trong công tác quản lý thuế năm 2015; trong đó ghi nhận nhiều kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế theo Chiến lược cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế đến 2020.

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục Thuế lần thứ IV. Ảnh: T.H.
Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục Thuế lần thứ IV. Ảnh: T.H.

1. Hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN trong điều kiện giá dầu thô giảm mạnh

Dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức và những diễn biến phức tạp, bất lợi của kinh tế trong và ngoài nước, đặc biệt là sự sụt giảm mạnh của giá dầu thô, nhưng tổng thu NSNN do ngành thuế quản lý năm 2015 ước đạt 748.000 tỷ đồng, bằng 102,2% dự toán. Với kết quả này, quy mô thu NSNN do ngành Thuế thực hiện trong 5 năm 2011-2015 ước đạt 3.290.708 tỷ đồng, bằng 108,5% dự toán, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao cho cả giai đoạn. Trong đó tỷ trọng thu nội địa trừ dầu đã tăng từ 64,1% năm 2010 lên 74,1% năm 2015.

2. Cắt giảm 420 giờ thực hiện thủ tục về thuế theo Nghị quyết 19/NĐ-CP của Chính phủ

Năm 2015, phát huy kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ đã đạt được trong năm 2014, toàn ngành thuế tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm thủ tục hành chính. Theo đó, năm 2015 đã giảm thêm 50 giờ thực hiện các thủ tục về thuế. Kết quả này cộng thêm 370 giờ đã cắt giảm trong năm 2014 đã đưa tổng số giờ nộp thuế giảm được đến hết năm 2015 đạt 420 giờ, hoàn thành mục tiêu giảm thời gian làm thủ tục về thuế xuống còn 117 giờ, vượt mục tiêu Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ đề ra.

3. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

Đánh giá cao những đóng góp to lớn, quan trọng của sự nghiệp công tác thuế đối với sự phát triển ngành Tài chính và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến Tổng cục Thuế lần thứ IV, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương thành tích của ngành thuế; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai cho Tổng cục Thuế. Cùng với 566 tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua của ngành thuế đã được vinh danh bằng các phần thưởng cao quý, Cục Thuế TP Hà Nội đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

4. Trên 98% DN đang hoạt động đã thực hiện khai thuế điện tử và trên 92% DN đã đăng ký nộp thuế điện tử

Triển khai hệ thống khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử đến 63 Cục Thuế và trên 700 Chi cục Thuế trực thuộc, đồng thời chủ động ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử với 45 ngân hàng thương mại; nhất là với các giải pháp tích cực, quyết liệt trong vận động, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ DN tiếp cận với phương thức nộp thuế hiện đại, Tổng cục Thuế đã ghi nhận bước đột phá mạnh mẽ.

Tính đến tháng 12-2015, cả nước đã có gần 512.000 DN kê khai thuế qua mạng, đạt trên 98% tổng số DN đang hoạt động. Số DN đăng ký nộp thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế là 483.000 DN, đạt tỷ lệ trên 92% số DN đang hoạt động.

5. 71% DN đánh giá sự hài lòng với cải cách thủ tục hành chính thuế và 92% DN cho rằng những quy định về chính sách, pháp luật thuế đã có chuyển biến tích cực

Kết quả khảo sát được thực hiện công khai bởi Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính và Tổ chức Tài chính quốc tế - Nhóm Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã cho thấy, hoạt động cải cách mà ngành thuế tiến hành trong thời gian qua là đúng hướng và phù hợp với mục tiêu đặt ra trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015. Kết quả này không chỉ cho thấy nỗ lực đổi mới, vượt qua mọi khó khăn, thách thức của hệ thống cơ quan thuế các cấp từ trung ương đến địa phương, mà còn khẳng định quyết tâm cao của ngành thuế trong vai trò dẫn đầu quá trình cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam.

6. Triển khai Hệ thống quản lý thuế tập trung trên phạm vi toàn quốc

Năm 2015, Tổng cục Thuế đã hoàn thành triển khai hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) trên phạm vi toàn quốc để hỗ trợ 63 Cục Thuế và trên 700 Chi cục Thuế trong công tác quản lý, tạo nền tảng triển khai mở rộng các dịch vụ điện tử tiện ích cung cấp cho người nộp thuế và hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đáp ứng mục tiêu thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin mức độ cao, tiến tới tự động hoá toàn bộ các quy trình quản lý, đảm bảo tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế.

7. Quốc hội phê duyệt cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với ngành Thuế giai đoạn 2016-2020

Để đảm bảo nguồn lực cho ngành thuế hoàn thành các mục tiêu về cải cách, hiện đại hoá, đáp ứng xu hướng hội nhập trong giai đoạn 5 năm tới, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với đề xuất của Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với ngành thuế giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Tổng cục Thuế tiếp tục duy trì biên chế từ năm 2016 trở đi theo chỉ tiêu được Bộ Tài chính giao đến tháng 3-2015 với 43.438 biên chế; dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động (bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển, hiện đại hóa ngành) được ổn định là 1,8% trên dự toán thu NSNN hàng năm.

8. Siết chặt kỷ cương kỷ luật, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và thực thi công vụ

Quyết tâm đưa các quy định mới về cải cách thủ tục hành chính thực sự đi vào cuộc sống, ngày 14-9-2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TCT yêu cầu thủ trưởng cơ quan thuế các cấp thực hiện đồng bộ 9 nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời tăng cường trách nhiệm nghề nghiệp, kỷ cương kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử, tạo bước chuyển biến biến căn bản về chấp hành chế độ công vụ trong toàn hệ thống thuế, đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ.

9. Thành lập lực lượng thanh tra giá chuyển nhượng trong cơ quan Thuế

Việc thành lập Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng tại Cơ quan Tổng cục Thuế và 4 cục thuế lớn là Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương đã chuyên biệt hóa chức năng quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết; củng cố và tăng cường lực lượng để năng cao hiệu quả quản lý, tạo bước chuyển biến mới trong công tác kiểm soát, ngăn chặn các hành vi gian lận thuế qua xác định giá chuyển nhượng, góp phần hạn chế thất thu NSNN, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các DN.

10. Ban hành chương trình khung đào tạo cho 4 chức năng quản lý thuế và khánh thành Phân hiệu Trường Nghiệp vụ thuế tại Huế

Trong năm 2015, công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành thuế đã ghi nhận bước tiến mới khi đã xây dựng và ban hành chương trình khung đào tạo gồm 105 chuyên đề cho 4 chức năng quản lý thuế; khi số lượng công chức thuế được đào tạo theo chuẩn ngạch công chức đạt 3.387 lượt người - lớn nhất từ trước đến nay.

Đặc biệt, với việc khánh thành Phân hiệu Trường Nghiệp vụ thuế tại Huế, Tổng cục Thuế đã sẵn sàng về cơ sở vật chất phục vụ hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong giai đoạn mới.