Hà Tĩnh: Thu ngân sách năm 2015 đạt gần 7.000 tỷ đồng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Kết quả thu ngân sách nội địa ở Hà Tĩnh tính đến ngày 31/12/2015 đạt 6.915 tỷ đồng, bằng 159% kế hoạch Trung ương giao, vượt 37% so với cùng kỳ năm 2014. Đây là năm Hà Tĩnh có số thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay.

Những nỗ lực, quyết tâm này đưa đến kết quả thu ngân sách nội địa của cục Thuế Hà Tĩnh năm 2015 toàn tỉnh đạt gần 7.000 tỷ đồng.
Những nỗ lực, quyết tâm này đưa đến kết quả thu ngân sách nội địa của cục Thuế Hà Tĩnh năm 2015 toàn tỉnh đạt gần 7.000 tỷ đồng.

Có 8/13 đơn vị Chi cục Thuế của tỉnh đạt và vượt kế hoạch giao và tăng thu so cùng kỳ, gồm các Chi cục Thuế: Thành phố Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà, huyện Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, huyện Cẩm Xuyên, huyện Đức Thọ vàhuyện Thạch Hà.

Đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm 2015, tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Cục Thuế Hà Tĩnh đã tập trung cao, quyết liệt thực hiện các giải pháp đồng bộ cho công tác thu ngân sách, như: Rà soát lại các nguồn thu, tập trung quản lý thuế khu vực doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ; tổ chức họp với các phòng chức năng, phòng thanh tra, kiểm tra, thu nợ bàn biện pháp thực hiện trong năm 2015; giao chỉ tiêu cụ thể và định hướng các lĩnh vực cần quan tâm trong năm 2015.

Đặc biệt giai đoạn nước rút của những tháng cuối năm 2015, UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác thu nộp ngân sách năm 2015 trên địa bàn toàn tỉnh. Những nỗ lực, quyết tâm này đưa đến kết quả thu ngân sách nội địa năm 2015 toàn tỉnh đạt gần 7.000 tỷ đồng, vượt 59% kế hoạch Trung ương giao và bằng 137% so với cùng kỳ năm 2014.

Bước sang năm mới 2016, Cục Thuế Hà Tĩnh xác định nhiệm vụ thu ngân sách sẽ rất nặng nề. Chỉ tiêu Bộ Tài chính giao thu thuế 5.415 tỷ đồng, tỉnh Hà Tĩnh giao chỉ tiêu phấn đấu thu 7.500 tỷ đồng, bằng 138% dự toán Trung ương giao, tăng 10% so với thực hiện năm 2015.

Tuy nhiên, Cục Thuế Hà Tĩnh đã nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách năm 2016, năm bản lề của thực hiện kế hoạch 5 năm đến năm 2020; trên cơ sở đó, với những kết quả đạt được trong năm 2015, tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, Cục thuế tỉnh lấy việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao làm thước đo đánh giá năng lực, phẩm chất, trách nhiệm của cán bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nói đi đôi với làm, quyết tâm phấn đấu thu ngân sách năm 2016 đạt so với dự toán được giao với mức cao nhất./.