Bộ Tài chính cải cách trên mọi lĩnh vực, hướng tới người dân, doanh nghiệp

Trần Huyền

Với phương châm đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính luôn coi cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và quyết liệt triển khai công tác này một cách đồng bộ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Những kết quả đi đầu trong cải cách hành chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực của Bộ Tài chính nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính thời gian qua không chỉ đạt kết quả tích cực trong từng lĩnh vực riêng lẻ mà giữa các lĩnh vực đã có sự bổ trợ cho nhau, tạo hiệu ứng nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của Bộ Tài chính.

Trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng, kể cả các đề án, nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch. Qua đó, góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước; đồng thời tích cực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp, người dân ứng phó với dịch bệnh.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính luôn chủ động trong cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Luỹ kế từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021, Bộ Tài chính đã ban hành 09 quyết định công bố bãi bỏ 198 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, thay thế 19 thủ tục hành chính, công bố mới 115 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: hải quan, chứng khoán, bảo hiểm, quản lý công sản, quản lý thuế.

Đến nay, tổng số thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 896 thủ tục hành chính. Tổng số điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính còn hiệu lực hiện nay là 295 điều kiện thuộc 20 ngành, nghề kinh doanh theo quy định tại Luật Đầu tư.

Triển khai cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Tài chính tiếp tục vận hành mô hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại trụ sở cơ quan Bộ ổn định và hiệu quả. Lũy kế từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021, Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính đã tiếp nhận 1210 hồ sơ thủ tục hành chính và đã trả kết quả cho cá nhân, tổ chức 970 hồ sơ đảm bảo 100% đúng hạn; số hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 240 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính đã tăng cường tổ chức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; hạn chế tối đa tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chủ động xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

Cùng với cải cách thủ tục hành chính hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng chủ động, quyết liệt triển khai chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số. Theo đó, từng bước đưa ứng dụng công nghệ thông tin trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình quản lý và điều hành tài chính - ngân sách.

Bộ Tài chính đã triển khai hiệu quả phần mềm quản lý văn bản (eDocTC), thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử đảm bảo thông suốt và đồng bộ. Đến nay, sau 05 năm khai thác sử dụng, số lượng văn bản điện tử được lưu trữ, quản lý trên chương trình eDocTC là 2.548.950 văn bản, trung bình số lượng văn bản được lưu trữ, quản lý trên chương trình eDocTC 424.825 văn bản/năm.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, giải pháp kết nối liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tài chính với Trục liên thông văn bản quốc gia. Chỉ riêng trong năm 2021, Bộ Tài chính đã gửi hơn 11.736 văn bản đi điện tử và nhận được hơn 40.364 văn bản đến điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến là ưu tiên hàng đầu của Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, để tạo điều kiện thuận lợi, tiết giảm chi phí hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, 100% thủ tục hành chính của Bộ Tài chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là 94 (tỷ lệ 10,39%); số dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là 269 (tỷ lệ 30,05%); số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 81 (tỷ lệ 9,05%); số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 452 (tỷ lệ 50,51%). Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 533 (đạt tỷ lệ 59,55%).

Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 346/533 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 64,92%, vượt hơn 30% so với yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ. Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính cung cấp ngày càng nhiều tiện ích, giúp giảm thời gian, chi phí, đem lại sự hài lòng cho các tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp khi tham gia giao dịch với cơ quan tài chính.

Công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính thời gian qua luôn được các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đánh giá cao. Trong 8 năm qua, Bộ Tài chính luôn giữ vị trí dẫn đầu khối bộ, ngành trong bảng xếp hạng về Chỉ số mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin Việt Nam (Vietnam ICT index). 7 năm liên tục, Bộ Tài chính luôn nằm trong top 3 Bộ đứng đầu về xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX).

Với mục tiêu đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, công tác cải cách hành chính là một trong những nội dung tiếp tục được Bộ Tài chính đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới. Để triển khai công tác này trong năm 2022, ngay từ cuối năm 2021, Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 với các nhiệm vụ cụ thể được đề ra trên các mặt công tác và phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp cũng như thời gian thực hiện cho mỗi nhiệm vụ.

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ và toàn diện công tác cải cách hành chính từ thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến hiện đại hoá hành chính trên tất cả các lĩnh vực tài chính, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.