Bộ Tài chính đề xuất lập hóa đơn chung các khoản giảm và không giảm thuế GTGT

Trần Huyền

Để tháo gỡ vướng mắc hiện nay trong giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) xuống 8%, Bộ Tài chính đề xuất quy định cơ sở kinh doanh được lập hóa đơn chung cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế cũng như không giảm thuế GTGT.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo và đang lấy ý kiến rộng rãi về Nghị định sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. Theo đó, giảm 2% thuế GTGT từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022 đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10% (còn 8%) trừ một số hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định, cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT. Trường hợp không lập riêng thì không được giảm thuế GTGT.

Trong quá trình triển khai quy định trên, Bộ Tài chính nhận được công văn của các cục thuế, DN và một số cơ quan báo chí phản ánh vướng mắc. Theo phản ánh, trên mẫu hóa đơn của DN, chỉ tiêu thuế suất được thiết kế theo dạng cột nên cơ sở kinh doanh có thể lập nhiều mức thuế suất khác nhau trên cùng một hóa đơn, trong đó có hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế.

Việc phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế thì mới được áp dụng thuế suất 8% theo phản ánh của DN là gây tốn kém thời gian, chi phí của DN, nhất là DN sử dụng nhiều hóa đơn trong ngày. Nếu DN không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế, thì người tiêu dùng không được thụ hưởng lợi ích từ chính sách.

Tại TP. Hồ Chí Minh, hệ thống siêu thị Coopmart phản ánh, trong 1 ngày hệ thống sử dụng trên 10.000 hóa đơn điện tử, phần mềm hóa đơn điện tử cho phép tách riêng nhiều thuế suất trên 1 hóa đơn, các siêu thị đã xuất hóa đơn điện tử ghi nhiều mức thuế khác nhau nay phải tách riêng gây tốn kém chi phí.

Tại TP. Hải Phòng, công ty cấp nước thực hiện thu tiền nước trên toàn địa bàn Thành phố, nội dung hóa đơn hiện 2 khoản thu: khoản thu tiền nước (thuế 5%) và khoản thu hộ tiền dịch vụ thoát nước cho TP (thuế suất 10%). Với số hóa đơn lập giao cho khách hàng trung bình 1 tháng là 400.000 hóa đơn, nếu phải lập hóa đơn riêng cho khoản thu hộ tiền dịch vụ thoát nước (được áp dụng 8%), thì số hóa đơn lập 1 tháng sẽ tăng gấp 2 lần. Chưa kể, tiền dịch vụ thoát nước xác định căn cứ vào số nước tiêu thụ trong tháng nên việc tách hóa đơn sẽ khó khăn trong đối chiếu, kiểm tra…, gây khó khăn trong việc thu tiền nước và tiền phí thoát nước từ phía khách hàng…

Trước các vướng mắc và ý kiến đề xuất của các đơn vị, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất quy định, trường hợp cơ sở kinh doanh bán hoàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau, thì trên hóa đơn phải ghi rõ thuế suất hoặc mức tỷ lệ % tính thuế GTGT được giảm của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Về hiệu lực thi hành, Bộ Tài chính trình có hiệu lực từ ngày ký. Đồng thời, Dự thảo cũng quy định điều khoản xử lý hồi tố cho các trường hợp không lập hóa đơn riêng từ ngày 1/2/2022 đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT.

Cụ thể, trường hợp từ ngày 1/2/2022 đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ sở kinh doanh đã thực hiện theo quy định trước thì không phải điều chỉnh lại hóa đơn và không bị xử phạt hành chính về thuế và hóa đơn.