Gần 53.000 doanh nghiệp thực hiện kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Bình Minh (T/h)

Theo Tổng cục Hải quan, đến ngày 15/3/2022 đã có gần 4,9 triệu bộ hồ sơ của gần 53.000 doanh nghiệp được xử lý qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, cập nhật đến ngày 15/3/2022 đã có 244 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, trong đó tính riêng từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 15/3/2022, số hồ sơ được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia là 155.589, với hơn 1.300 doanh nghiệp tham gia.

Liên quan đến thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, mới đây, Bộ Tài chính đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia.

Đồng thời, xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung.

Hiện nay, cơ quan hải quan đang tiến hành khảo sát phục vụ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia theo định hướng xử lý tập trung.

Đồng thời, xây dựng phương án thuê tư vấn xây dựng Đề án, nhằm xây dựng mô hình kiến trúc tổng thể, áp dụng các công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0.