Bộ Tài chính phối hợp giải quyết thủ tục nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực hải quan

PV.

Ngày 11/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 169/NQ-CP về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10/2020. Tại nghị quyết, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành chức năng giải quyết một số nội dung về thủ tục nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực hải quan.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cụ thể, Chính phủ thống nhất nội dung đề xuất của Bộ Tài chính nêu tại Công văn số 13256/BTC-TCHQ ngày 29/10/2020 về nội dung thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến kiến nghị của Tập đoàn Vingroup.

Chính phủ giao Bộ Tài chính ban hành danh mục cụ thể về linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu cho đến khi có văn bản công bố hết dịch Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền và hướng dẫn cơ quan hải quan thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh đó, về vướng mắc liên quan đến thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có nguồn gốc nhập khẩu theo báo cáo của Bộ Tài chính tại Công văn số 11098/BTC-TCHQ ngày 14/9/2020, Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng khẩn trương sửa đổi, bãi bỏ các quy định về tờ khai nguồn gốc không phù hợp, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu nguồn gốc xe nhập khẩu làm căn cứ thay thế tờ khai nguồn gốc và thực hiện thí điểm cấp đăng ký, biển số xe trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong quý IV/2020 để triển khai thực hiện trên toàn quốc từ năm 2021.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thí điểm việc chia sẻ dữ liệu điện tử về nguồn gốc xe nhập khẩu để phục vụ việc đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng, hoàn thành trong quý II/2021.