Bộ Tài chính siết chặt hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp

Theo Thùy Linh/haiquanonline.com.vn

Bộ Tài chính đã siết chặt hoạt động thẩm định giá bằng việc tiến hành đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối nhiều doanh nghiệp và thu hồi nhiều giấy phép kinh doanh.

Bộ Tài chính đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá.
Bộ Tài chính đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá thông qua cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; hoạt động hành nghề thẩm định giá của các thẩm định viên; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá hàng năm; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về thẩm định giá...

Hàng năm, Bộ Tài chính đều thực hiện công khai Danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, cũng như các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề trên website của Bộ Tài chính; chú trọng giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, riêng năm 2020 đã thực hiện đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá đối với 193 doanh nghiệp thẩm định giá; đã ban hành nhiều quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. 9 tháng đầu năm 2021 thu hồi 8 doanh nghiệp vì vi phạm quy định tại Luật giá.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã tiến hành đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối nhiều doanh nghiệp vì vi phạm quy định. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2021 đình chỉ 3 doanh nghiệp.

Trước thực trạng vừa qua một số thẩm định viên về giá hành nghề đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bắt giam có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá, Bộ Tài chính đã chủ động nắm bắt thông tin về các sai phạm, cũng như dấu hiệu sai phạm của các thẩm định viên về giá và doanh nghiệp thẩm định giá và đều có văn bản gửi các doanh nghiệp thẩm định giá yêu cầu báo cáo về vụ việc xảy ra tại doanh nghiệp, trong một số trường hợp đã tiến hành làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để làm rõ thông tin bị truy tố.

Trên cơ sở đó đánh giá những sai phạm và những tồn tại, đồng thời, có văn bản gửi các doanh nghiệp thẩm định giá yêu cầu chấn chỉnh kịp thời hoạt động thẩm định giá; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về thẩm định giá, nhất là các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

Bộ Tài chính cũng chủ động trong việc thực hiện các hoạt động giám định, cũng như định giá trong tố tụng hình sự đối với nhiều vụ án; đồng thời cử nhiều lượt công chức tham gia Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự của các Bộ, ngành liên quan.