Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý II/2014

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) ngày 8/7/2014, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý II. Tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ; đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung chủ trì buổi họp báo.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung chủ trì buổi họp báo. Nguồn: mof.gov.vn
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung chủ trì buổi họp báo. Nguồn: mof.gov.vn
Tại buổi họp báo, Bộ Tài chính đã thông tin về công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, đúng hướng. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn nhiều khó khăn. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành Tài chính đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, thể hiện trên một số mặt công tác chính như sau:

Thứ nhất, công tác xây dựng chính sách, pháp luật tài chính; Thứ hai, tình hình triển khai thực hiện các giải pháp tài chính – NSNN theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Thứ ba, thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2014 (Thu NSNN đạt 413,56 nghìn tỷ đồng, đạt 52,8% dự toán, tăng 15,8% mức thực hiện cùng kỳ năm 2013; Chi NSNN ước đạt 492,37 nghìn tỷ đồng, bằng 48,9% dự toán, tăng  8,8% so với cùng kỳ; Về cân đối ngân sách, bội chi NSNN ước 78,81 nghìn tỷ đồng, bằng 35,2% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm…).

Theo báo cáo, công tác điều hành NSNN được triển khai thực hiện trên cơ sở quán triệt quan điểm chặt chẽ và tiết kiệm, trong đó: công tác quản lý thu NSNN được triển khai khẩn trương, quyết liệt; công tác quản lý chi NSNN được tăng cường, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả; NSNN được điều hành chủ động, đáp ứng các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán, yêu cầu đảm bảo nhiệm vụ QPAN và xử lý kịp thời các nhu cầu bảo đảm an sinh xã hội; công tác kiểm soát chi NSNN tiếp tục được chú trọng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Để đạt được của ngành Tài chính trong nửa đầu năm 2014, Bộ Tài chính đã hết sức nỗ lực trong công tác, chỉ đạo điều hành tập trung vào các nội dung:

Một là, đã chủ động đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ NSNN năm 2014, trong đó có nhiều giải pháp về phát triển sản xuất - kinh doanh, qua đó tạo nguồn thu cho NSNN. Kết quả thực hiện NSNN trong 6 tháng đầu năm là khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên,  với diễn biến mới của tình hình, đòi hỏi phải tiếp tục quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, với những giải pháp xử lý phù hợp thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đề ra, góp phần chủ động đáp ứng yêu cầu cấp thiết về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.  

Hai là, công tác theo dõi, chỉ đạo thực hiện các đề án, dự án nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách có nhiều tiến bộ, nhiều đề án lớn, quan trọng đã được tập trung chỉ đạo để hoàn thiện, ban hành trong thời gian ngắn, đáp ứng được yêu cầu quản lý và đòi hỏi thực tế của xã hội.

Ba là, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài chính với các Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ tài chính, ngân sách. Từ đó, tạo điều kiện cho các đơn vị trong ngành Tài chính từ Trung ương đến địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Bốn là, công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng, đã chủ động cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật về tài chính, ngân sách, các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ. Qua đó, tạo sự đồng thuận giữa các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước.

Bộ Tài chính cũng thông tin tới các cơ quan thông tấn báo chí về một số giải pháp tài chính - NSNN trọng tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm của ngành như sau: Thứ nhất, tập trung thực hiện xây dựng các đề án, cơ chế chính sách trọng tâm năm 2014; đồng thời chủ động rà soát, tham mưu chương trình xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với thực tế của nền kinh tế; Thứ hai, tích cực thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh; Thứ ba, tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2014; Thứ tư, tăng cường công tác quản lý giá, thứ năm, Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; Thứ sáu, tiếp tục cải cách hành chính, hiện đại hóa và nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước của ngành Tài chính;  Thứ bảy, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ đã trả lời các câu hỏi đặt ra của một số phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí tập trung vào những vấn đề đang được dư luận hết sức quan tâm như: Việc áp trần giá mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; Quyết định tăng giá xăng dầu của Bộ Tài chính gần đây nhất bắt đầu từ 20h ngày 7/7 với việc mức sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng lên 500đ/lít cùng với việc điều chỉnh tăng giá mặt hàng này 5 lần tính từ đầu năm 2014 đến thời điểm hiện nay và tác động của việc điều chỉnh tăng này tới giá cả hàng hóa nói chung và CPI nói riêng trong 6 tháng cuối năm; Cổ phần hóa DNNN và tiến độ thoái vốn của DNNN ra ngoài ngành; Tái cấu trúc công ty chứng khoán Nhà nước; Dự báo khó khăn ảnh hưởng tới nguồn thu NSNN và giải pháp đảm bảo dự toán của Bộ Tài chính trong 6 tháng cuối năm...