Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép Tạp chí điện tử cho Tạp chí Tài chính

PV.

Ngày 08/5/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký Giấy phép số 195/GP-BTTTT cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử cho Tạp chí Tài chính. Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tài chính là ông Phạm Thu Phong.

Giao diện của Tạp chí điện tử Tài chính.
Giao diện của Tạp chí điện tử Tài chính.
Việc ra mắt Tạp chí điện tử Tài chính đánh dấu bước phát triển mới của Tạp chí Tài chính, đáp ứng yêu cầu về thông tin tuyên truyền về lĩnh vực kinh tế-tài chính trong bối cảnh mới. Qua đó, Tạp chí Tài chính ngày càng khẳng định quy mô và tầm vóc là cơ quan ngôn luận hàng đầu của Bộ Tài chính.
Tạp chí Tài chính được thành lập ngày 7/11/1963 với tiền thân là Tập san Tài chính - Kế toán trực thuộc Bộ Tài chính; là cơ quan báo chí có bề dày truyền thống lâu đời nhất của ngành Tài chính với thương hiệu trên 50 năm trưởng thành, phát triển.

Tạp chí Tài chính giữ vai trò, chức năng là cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của Bộ Tài chính, hoạt động theo Luật Báo chí, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, trao đổi các vấn đề về pháp luật, chính sách, chế độ và nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh tế - tài chính.
Bên cạnh ấn phẩm in, Tạp chí Tài chính cũng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép Trang tin điện tử tổng hợp Tạp chí Tài chính. Tuy nhiên, do hạn chế bởi quy định pháp luật của Trang thông tin điện tử tổng hợp chỉ được đăng lại những nội dung đã đăng tải trên Tạp chí in nên nhiều vấn đề thời sự quan trọng của đất nước, của ngành Tài chính diễn ra trong ngày đến với bạn đọc bị hạn chế, không còn phù hợp trong xu thế bùng nổ thông tin hiện nay cũng như không phù hợp với định hướng quy hoạch báo chí của ngành Tài chính và định hướng Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2020 của Chính phủ.

Khảo sát sơ bộ cho thấy, độc giả cũng mong muốn Tạp chí Tài chính phải trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện (tin, bài, ảnh, âm thanh, truyền hình) nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền tới công chúng. Đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền của ngành Tài chính trong bối cảnh mới, Tạp chí Tài chính đã xây dựng Đề án Đề nghị cấp phép hoạt động Tạp chí điện tử Tài chính.
Ngày 08/5/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký Giấy phép số 195/GP-BTTTT cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử cho Tạp chí Tài chính. Theo đó, Tạp chí điện tử Tài chính hoạt động với tôn chỉ mục đích là tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tài chính; Thông tin các vấn đề lý luận, nghiệp vụ, pháp luật, chính sách, chế độ trong lĩnh vực kinh tế, tài chính.

Với bước phát triển mới này, Tạp chí điện tử Tài chính ngày càng khẳng định là kênh thông tin chính thống, chuyên sâu, uy tín về thông tin kinh tế - tài chính, thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà quản lý, các nhà khoa học về những vấn đề kinh tế - tài chính được xã hội quan tâm.

Tạp chí điện tử Tài chính có nội dung phong phú, gồm nhiều bài phân tích, bình luận chuyên sâu các vấn đề kinh tế - tài chính trong nước và quốc tế.

Phạm vi phát hành của Tạp chí điện tử Tài chính là trên Internet thông qua tên miền http://tapchitaichinh.vn và http://www.FinancePlus.vn. Giấy phép hoạt động có hiệu lực 10 năm kể từ ngày ký.