Cà Mau dẫn đầu cả nước về kết quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến


Sau 69 ngày đêm thực hiện Chiến dịch “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau”, Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử của tỉnh Cà Mau những tháng đầu năm 2023 tăng cả điểm số và thứ hạng so với trước đây.

Quảng cảnh Hội nghị
Quảng cảnh Hội nghị

Bộ chỉ số do Văn phòng Chính phủ công bố trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia công bố cho thấy, tỉnh Cà Mau đạt 83,4/100 điểm, tăng hơn 25 điểm so với năm 2022, dẫn đầu cả nước về kết quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Hoàn thành và vượt các mục tiêu đề ra

Chiến dịch 69 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau” đã hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu đề ra: Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) giải quyết trực tuyến: Cấp tỉnh đạt 92,79% vượt chỉ tiêu giao 12,79%; cấp huyện đạt 90,61%, vượt chỉ tiêu 20,61%; cấp xã đạt 86,66%, vượt chỉ tiêu 26,66%.

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: cấp tỉnh đạt 92,28%, vượt 12,28% chỉ tiêu giao; cấp huyện đạt 74,73%, vượt 4,73% chỉ tiêu được giao; cấp xã đạt 73,46%, vượt 8,46% chỉ tiêu. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt cao ở cả ba cấp: Cấp tỉnh đạt 86,62%, vượt 46,62% chỉ tiêu giao; cấp huyện đạt 62,27 %, vượt 27,27% chỉ tiêu ; cấp xã đạt 90,14% , vượt 60,14% chỉ tiêu được giao.

Tại buổi tổng kết, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt và đại diện các sở, ngành trên địa bàn tỉnh đã trao đổi, thảo luận tìm giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế, nhất là tỷ lệ người dân trực tiếp làm thủ tục trực tuyến tại nhà còn chưa đạt như kỳ vọng. Không dừng lại ở thành tích trên, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đề nghị các cơ quan có liên quan tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự tham gia phối hợp của các ngành đoàn thể, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành; từng lĩnh vực.

Đồng thời, phát huy tối đa vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hỗ trợ người dân đến tận hộ gia đình bảo đảm mỗi người dân có một tài khoản để thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và những tiện ích của nó mang lại, góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt yêu cầu các sở, ban, ngành trong tỉnh cần tiếp tục đặt mục tiêu “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, công sức, đơn giản hóa các giấy tờ, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động cho người dân để thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh cung cấp, thanh toán trực tuyến. 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao Bằng khen cho 18 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo quy định những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra TTHC không đúng quy định hoặc để chậm, muộn hồ sơ giải quyết TTHC.

Đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn để mỗi học sinh, sinh viên là một tuyên truyền viên, một hướng dẫn viên trong việc tuyên truyền, hỗ trợ người thân trong gia đình tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hướng đến mục tiêu người dân tự thực hiện dịch vụ công trên môi trường mạng.

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn