Ngành Tài chính đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số

Bảo Thương

Thời gian qua, với quan điểm lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ để chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động cải cách, hiện đại hóa, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiếp tục xây dựng Bộ Tài chính số, từng bước đưa ứng dụng công nghệ thông tin trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình quản lý và điều hành ngân sách - tài chính.

Bộ Tài chính tập trung hỗ trợ giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.
Bộ Tài chính tập trung hỗ trợ giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính

Xác định “đẩy mạnh hiện đại hóa, phát triển nền tảng tài chính số trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số” là một trong các đột phá trong Chiến lược Tài chính đến năm 2030, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2022, năm 2023.

Tại Kế hoạch này, Bộ Tài chính đã xác định được các nhiệm vụ trọng tâm, phân giao rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì cũng như đơn vị phối hợp trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đây là căn cứ pháp lý để các đơn vị triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Tài chính.

Bên cạnh đó, triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2022/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú; đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia về tài chính (CSDL về thuế); thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính có liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện TTHC...

Từ năm 2022 đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm 134 TTHC; đơn giản hoá 169 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý. Tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính còn hiệu lực là 800 TTHC, giảm 96 TTHC so với cùng kỳ năm 2021 (khoảng 12%). Bộ Tài chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình đối với 359 TTHC, đạt tỷ lệ trên 45%; đã thực hiện tích hợp 296 DVCTT trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bộ Tài chính đánh giá, về cơ bản, các TTHC lĩnh vực tài chính ngày càng được hoàn thiện theo hướng thống nhất, đơn giản, công khai, minh bạch, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận và thực hiện TTHC, bước đầu hình thành cơ sở dữ liệu điện tử về hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã tập trung triển khai có hiệu quả các hệ thống thông tin lớn, cốt lõi bám sát chương trình chuyển đổi số, trong đó đặc biệt chú trọng hỗ trợ trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp như lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc.

Về kết quả đạt được trong cải cách, hiện đại hóa TTHC và các dịch vụ thuế, dịch vụ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử đã được triển khai tại 100% cục Thuế và chi cục Thuế địa phương. Việc triển khai đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đã có hơn 9 nghìn doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng.

Bộ Tài chính đã chính thức triển khai triển khai ứng dụng thuế điện tử trên nền tảng thiết bị di động (eTax Mobile) và Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài (Etaxvn.gdt.gov.vn). Các ứng dụng này đã góp phần xây dựng một xã hội số minh bạch, thuận tiện và giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, giúp cho công tác quản lý thuế ngày một hiệu quả hơn...

Về cải cách TTHC, xây dựng hải quan thông minh, hiện nay, Bộ Tài chính triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất, nhập khẩu, hướng tới xây dựng mô hình Hải quan thông minh. Đến nay, đã hoàn thành mục tiêu 5E về ứng dụng công nghệ thông tin. Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh cho phép doanh nghiệp khai báo thủ tục hải quan mọi lúc, mọi nơi, trên mọi công cụ.

Đồng thời, thời gian thông quan hàng hóa nhanh chóng, giảm chi phí logistics; được sử dụng phần mềm khai báo miễn phí do cơ quan Hải quan cung cấp; chỉ thực hiện khai thông tin hàng hóa một lần để thực hiện nhiều TTHC thông qua Hệ thống một cửa quốc gia; dễ dàng theo dõi tiến trình xử lý của các cơ quan quản lý nhà nước trong chuỗi cung ứng. Việc quản lý, vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống CNTT tập trung của ngành Hải quan luôn ổn định 24/7, đảm bảo an ninh, an toàn, thông suốt...

Ngành Tài chính thường xuyên lấy ý kiến đánh giá, khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về việc giải quyết TTHC.
Ngành Tài chính thường xuyên lấy ý kiến đánh giá, khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về việc giải quyết TTHC.

Về cải cách TTHC, định hướng xây dựng kho bạc số, thời gian qua, Bộ Tài chính đã tích cực hiện đại hóa trong công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch về quy trình và TTHC; hiện đại về công nghệ; đảm bảo quản lý chặt chẽ ngân sách nhà nước hướng đến mục tiêu xây dựng Kho bạc điện tử, Kho bạc số với 3 “không” (“Không khách hàng tại trụ sở”, “Không tiền mặt” và “Không giấy tờ”).

Hiện nay, 100% TTHC toàn trình lĩnh vực kho bạc đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; hoạt động giao dịch với KBNN 24/7 (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) với số lượng giao dịch hồ sơ chứng từ chi NSNN phát sinh qua DVCTT đạt trên 99,6% lượng chứng từ chi của toàn quốc trên TABMIS. Số giao dịch qua DVCTT ngày càng tăng mạnh đã đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của đơn vị cũng như đưa nguồn vốn NSNN kịp thời vào triển khai các dự án đầu tư, sớm phát huy hiệu quả...

Tiên phong trong cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số

Trong nhiều năm qua, Bộ Tài chính luôn tiên phong trong cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số. Điều đó khẳng định sự quyết tâm của Bộ Tài chính trong việc tạo ra những thay đổi căn bản, mang tính đột phá khi chuyển từ phương thức quản lý dịch vụ công dựa trên giấy tờ, giao tiếp trực tiếp sang phương thức quản lý tự động, hiện đại, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, trên có sở đó đã mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số.

Đáng chú ý, mới đây, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 (PAR Index) của các bộ, ngành, địa phương. Trong khối bộ, ngành, Bộ Tài chính tiếp tục xếp vị trí thứ 3 với kết quả là 89,76%.

Với những nỗ lực và quyết tâm, đây là năm thứ 9 liên tiếp Bộ Tài chính nằm trong nhóm 3 bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu về PAR Index. Kết quả đánh giá PAR Index năm 2022 tiếp tục khẳng định là công cụ quản lý quan trọng, thước đo giúp xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ Tài chính nói riêng và các bộ, ngành, địa phương nói chung.