Các chính sách mới về Tài chính có hiệu lực trong tháng 3/2014

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Trong tháng 03/2014, nhiều quy định, chính sách về lĩnh vực Tài chính sẽ có hiệu lực, cụ thể như sau:

* Doanh nghiệp kinh doanh sổ xố không được giảm vốn điều lệ

Kể từ ngày 1/3/2014, doanh nghiệp (DN) kinh doanh xổ số không được giảm vốn điều lệ trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. DN kinh doanh xổ số chỉ được phép huy động vốn để đầu tư cho hoạt động kinh doanh xổ số và ngành nghề liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh xổ số.

Doanh nghiệp kinh doanh xổ số chỉ được đầu tư ra bên ngoài đối với các ngành nghề liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh xổ số. Việc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật trên cơ sở chấp thuận của chủ sở hữu.

Hình thức, nguyên tắc và thẩm quyền quyết định phương án huy động vốn của các đơn vị này phải thực hiện theo cơ chế huy động vốn của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và không được làm thay đổi hình thức sở hữu.

Các nội dung này được quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

* Cơ quan y tế dự phòng được trích đến 90% tiền thu phí cho công tác chuyên môn

Từ ngày 1/3/2014, cơ quan, đơn vị có chức năng thực hiện công việc y tế dự phòng, kiểm dịch y tế được trích 90% tiền phí thu được để trang trải cho công việc chuyên ngành về y tế dự phòng, kiểm dịch y tế và thu phí theo quy định.

Riêng thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan thu phí kiểm dịch y tế được trích 80% tiền phí thu được, để trang trải cho công việc chuyên ngành về kiểm dịch y tế và thu phí; cơ quan thu phí y tế dự phòng trích 90% tiền phí thu được để trang trải cho công việc chuyên ngành về y tế dự phòng và thu phí theo quy định.

Cơ quan thu phí có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước 10% tiền phí thu được; riêng cơ quan thu phí kiểm dịch y tế tại thành phố Hồ Chí Minh nộp 20% iền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách hiện hành.

Đây là các quy định tại Thông tư 08/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2014.

* Thời hiệu xử phạt vi phạm về chứng khoán là 2 năm

Theo quy định tại Thông tư 217/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, kể từ ngày 1/3/2014, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán là 02 năm kể từ ngày chấm dứt hành vi vi phạm đối với vi phạm hành chính đã kết thúc hoặc kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện.

Đối tượng áp dụng gồm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

* Xử phạt nặng vi phạm hành chính về hóa đơn

Ngày 17/1/2014, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2014/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Nghị định tập trung sửa đôi về hóa đơn, hình thức hóa đơn và phát hành hóa đơn có hiệu lực từ 1/3/2014.

Cùng ngày, Bộ Tài chính ban hành tiếp Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn có hiệu lực thi hành từ 2/3/2014.

Theo đó, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn là 01 năm. Đối với hành vi vi phạm hành chính về hoá đơn dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế là 5 năm.

Cũng theo Thông tư, các nội dung quy định bắt buộc phải đúng trên hoá đơn tự in, hoá đơn điện tử là ký hiệu hoá đơn, ký hiệu mẫu hoá đơn, số hoá đơn. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi tự in hoá đơn, khởi tạo hoá đơn điện tử không đủ một trong các nội dung bắt buộc phải đúng như trên.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Tự in hóa đơn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử khi không đủ các điều kiện quy định; Cung cấp phần mềm tự in hoá đơn không đảm bảo nguyên tắc theo quy định hoặc hoá đơn khi in ra không đáp ứng đủ nội dung quy định…

* Áp dụng quy định mới về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Thông tư 11/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/3/2014.

Thông tư quy định về số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng, doanh nghiệp được quyền quyết định số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng thực tế kinh doanh nhưng không được phép vượt quá số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng tối đa quy định tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Căn cứ số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng thực tế, doanh nghiệp tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp được lựa chọn chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng và tỷ lệ máy trò chơi điện tử có thưởng theo quy định.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp được quyền thay đổi số lượng, chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng và tỷ lệ máy trò chơi điện tử có thưởng nhưng phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về số lượng, chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng và tỷ lệ máy trò chơi điện tử có thưởng theo quy định

* Hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng trong giám sát hải quan

Theo hướng dẫn tại Thông tư 15/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 15/3/2014, hàng hóa trong các khu vực giám sát hải quan dưới đây sẽ được theo dõi, phân loại, bảo quản, xử lý... theo các quy định tại thông tư này:

- Hàng hóa tồn đọng tại cảng biển

- Hàng hóa tồn đọng tại cảng hàng không

- Hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan

- Hàng hóa tồn đọng tại DN cung ứng dịch vụ bưu chính trong khu vực giám sát hải quan

* Giảm thuế nhập khẩu mặt hàng sắn

Từ ngày 25/3/2014, mức thuế suất thuế nhập khẩu sẽ giảm còn 3% đối với các mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 bao gồm: 0714.10.11 : Sắn thái lát hoặc đã làm thành dạng viên, đã được làm khô; 0714.10.19 : Sắn thái lát hoặc đã làm thành dạng viên, loại khác; 0714.10.91 : Sắn đông lạnh (không bao gồm các loại đã thái lát, làm thành dạng viên); 0714.10.99 : Các loại sắn khác.

Các quy định này được áp dụng tại Thông tư 17/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 25/3/2014.

Ngoài ra, còn có một số chính sách mới về Tài chính cũng có hiệu lực thi hành trong tháng 3/2014, gồm:

Thông tư 07/2014/TT-BTC Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo Nghị định 192/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực từ ngày 1/3/2014.

Thông tư liên tịch 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Ngày hiệu lực: 1/3/2014.

Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Ngày hiệu lực: 1/3/2014.

Thông tư 13/2014/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Ngày hiệu lực: 10/3/2014

Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành. Ngày hiệu lực: 14/3/2014

Quyết định 08/2014/QĐ-TTg về miễn thuế xuất, nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ngày hiệu lực: 15/3/2014.

Thông tư liên tịch 12/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016" do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Ngày hiệu lực: 20/3/2014.

Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Ngày hiệu lực: 28/3/2014.

Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn lồng ghép nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện nghèo do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành. Ngày hiệu lực: 28/3/2014.