Các địa phương đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Hiền Nguyễn

Cải tiến năng suất, chất lượng lên hàng đầu là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển của các doanh nghiệp. Để giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu này, nhiều địa phương đã luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 150 lượt doanh nghiệp (DN) tham gia và được hỗ trợ hướng dẫn áp dụng các mô hình mới để cải tiến năng suất chất lượng (NSCL).
Đến nay, toàn tỉnh đã có 150 lượt doanh nghiệp (DN) tham gia và được hỗ trợ hướng dẫn áp dụng các mô hình mới để cải tiến năng suất chất lượng (NSCL).

Tại Long An, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp DN nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa thông qua xây dựng, áp dụng và được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.

Đại diện Chi cục TCĐLCL khẳng định, sự cải tiến thường xuyên sẽ giúp DN tiết kiệm đáng kể về thời gian và chi phí, nâng cao NSCL sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng.

Năm 2022, Chi cục lên kế hoạch hỗ trợ 24 DN xây dựng, áp dụng và được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, VietGAP, GlobalGAP... Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ giao Chi cục TCĐLCL gửi văn bản đến các DN về đăng ký tham gia chương trình nâng cao NSCL.

Bên cạnh đó, Tỉnh cũng đã hỗ trợ nhiều DN áp dụng các công cụ cải tiến, các hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao năng suất. Một số DN tiêu biểu như: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phú Mỹ Vinh (ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa) kinh doanh khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch áp dụng TCVN ISO 9001:2015, Công ty TNHH Mediphar USA (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) chuyên sản xuất và phân phối thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng TCVN ISO 9001:2015, Công ty TNHH Thái Ý Phương (xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa) mới khởi nghiệp, chuyên nuôi, chế biến các sản phẩm từ sữa dê thành thực phẩm như sữa thanh trùng, sữa chua, kem plan, sữa chua sấy thăng hoa,... đã được hỗ trợ để áp dụng ISO 22000:2018...

Để khuyến khích DN nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa, hàng năm, Chi cục TCĐLCL đều phổ biến nội dung tham gia đến cộng đồng DN. Qua đó, Chi cục lựa chọn DN tham gia áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và công cụ tiên tiến để nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa.

Đồng thời, các hoạt động hỗ trợ tập trung vào tập huấn, đào tạo và hướng dẫn cụ thể quá trình xây dựng hệ thống, công cụ (hướng dẫn phương pháp đánh giá nội bộ; khắc phục, cải tiến các vấn đề NSCL,...); tham quan, học tập kinh nghiệm tại các DN thực hiện tốt về nâng cao NSCL trên toàn quốc, qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa.

Tại Nam Định, từ nhiều năm nay, địa phương đã có nhiều hoạt động hỗ trợ DN tiếp cận các giải pháp nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa. Hiện nay, việc áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nhằm nâng cao NSCL (NSCL) sản phẩm hàng hóa là một trong những yếu tố then chốt giúp DN Việt Nam nói chung và DN trên địa bàn tỉnh nói riêng tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Ngay từ năm 2014, nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia “Nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa của DN Việt Nam đến năm 2020”, UBND tỉnh phê duyệt Dự án nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa tại các DN vừa và nhỏ của tỉnh.

Nhiều DN thuộc  thuộc các lĩnh vực công nghiệp chủ lực của tỉnh như dệt may; cơ khí; sản xuất nông, lâm, thủy sản; sản xuất vật liệu xây dựng… đã được khảo sát, lựa chọn tham gia Dự án để được hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001, ISO 14000, HACCP, ISO/IEC 17025), công cụ cải tiến NSCL (Kaizen, 5S, Lean Six Sigma)… và hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, quy chuẩn kỹ thuật, xây dựng áp dụng tiêu chuẩn cơ sở.

Đến nay, toàn tỉnh Nam Định đã có 150 lượt DN tham gia và được hỗ trợ hướng dẫn áp dụng các mô hình mới để cải tiến NSCL. Nhờ được hỗ trợ áp dụng các mô hình, công cụ cải tiến NSCL như: ISO 9000, 5S, TPM, Lean, KPI, Lean 6 Sigma, Kaizen, năng suất tổng thể của Công ty Cổ phần May Nam Hà đã tăng lên 23% so với trước đó.

Đáng chú ý như với Công ty TNHH Thắng Lợi (KCN Hòa Xá) khi được hỗ trợ áp dụng các mô hình, công cụ cải tiến NSCL ISO 9000, 5S, Kaizen, LEAN vào hoạt động quản lý cũng như sản xuất đã đưa năng suất tổng thể của DN tăng lên 20% so với trước đó, sản phẩm sai, lỗi giảm từ 4,5% xuống còn 2,3%.

Bên cạnh đó, một số DN tại Nam Định như: Công ty TNHH Nam Dược, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà, Công ty Cổ phần Lâm sản Nam Định, Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc… cũng đã áp dụng các mô hình, công cụ cải tiến NSCL vào hoạt động của DN đã nâng cao được năng suất tổng thể của DN từ 20-30% so với trước. 

Tại Quảng Bình, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 676/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia hỗ trợ DN nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Kế hoạch là giai đoạn 2021-2030 số DN được hỗ trợ các giải pháp nâng cao NSCL hàng năm tăng từ 10 - 15%, trong đó, số giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và số Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cấp cho DN tăng ít nhất 10%/năm.

Tỉnh Quảng Bình cũng đặt mục tiêu có ít nhất 10 DN xây dựng mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng toàn tỉnh; tăng cường năng lực cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp đạt chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực địa phương.