Các địa phương rốt ráo tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

PV. (t/h)

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo các địa phương quyết liệt đưa ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, quyết tâm đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, với số vốn được phân bổ là 70.000 tỷ đồng, đến nay, Thành phố đã phân bổ xong 100% vốn Trung ương.
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, với số vốn được phân bổ là 70.000 tỷ đồng, đến nay, Thành phố đã phân bổ xong 100% vốn Trung ương.

6 tháng đầu năm, quyết đảm bảo giải phóng mặt bằng cho các dự án

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, năm 2022, TP. Hồ Chí Minh được giao vốn 54.000 tỷ đồng nhưng khả năng cân đối của Thành phố là 37.000 tỷ đồng. Do đó, tính trên con số 37.000 tỷ đồng, đến ngày 31/01/2023, TP. Hồ Chí Minh đã giải ngân đạt 71,3% tương đương với 26.636 tỷ đồng. Mặc dù không đạt được mục tiêu là 95% nhưng vẫn tăng 35% so với năm 2021, tương đương 6.900 tỷ đồng.

Nêu cụ thể về những nguyên nhân khiến công tác giải ngân không đạt mục tiêu, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho rằng, năm 2022, thủ tục dự án, thủ tục xây dựng, phân bổ vốn của Thành phố còn chậm; Nhiều dự án kéo dài khiến giá đất tăng, dẫn đến chậm công tác giải phóng mặt bằng, vừa không giải phóng mặt bằng được, vừa ảnh hưởng đến tiến độ xây lắp. Bên cạnh đó, thủ tục thuộc một số dự án ODA chậm, trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc chuẩn bị hồ sơ, đánh giá các tình huống phát sinh, chủ động tháo gỡ còn chậm... cũng là những nguyên nhân cơ bản, ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố.

Rút kinh nghiệm năm 2022, ngay từ những tháng đầu năm 2023, TP. Hồ Chí Minh đã nêu cao quyết tâm làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công. Với số vốn được phân bổ là 70.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước, đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã phân bổ xong 100% vốn Trung ương.

Về phân bổ vốn địa phương, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho hay, hiện vẫn còn một số dự án chưa hoàn thiện, tương ứng với 26.000 tỷ đồng. Thành phố cũng đang khẩn trương hoàn thiện và đến cuối tháng 3/2023 sẽ có phiên chuyên đề để đảm bảo phân bổ đạt 100% vốn địa phương.

Thông tin tại Hội nghị về phương hướng giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, TP. Hồ Chí Minh đang tiến hành củng cố lại các tổ công tác, trong đó có tổ giải phóng mặt bằng, tổ các dự án vốn lớn, tổ ODA; ban hành các văn bản, các quy định, chương trình hành động và các chỉ đạo cụ thể cho từng dự án. Bên cạnh đó, đối với các công trình trọng điểm chủ yếu có vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, việc phối hợp với các đơn vị để di dời điện, nước, viễn thông… đã được Thành phố giải quyết từ cuối năm 2022 và đến năm nay, Thành phố sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hơn nhằm giải quyết triệt để các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Phân cấp phân quyền cho địa phương để đẩy nhanh tiến độ

Phát biểu tại Hội nghị về công tác giải ngân đầu tư công, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, tính đến tháng 9/2022, Hà Nội giải ngân chưa đạt 50%. Trước thực trạng đó, UBND TP. Hà Nội đã chủ động báo cáo Chính phủ và quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo công tác này. Nhờ vậy, tính đến 31/01/2023, TP. Hà Nội đã giải ngân được hơn 45.000 tỷ đồng, đạt 87,8%.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, năm 2023, Thành phố đã phân khai ngay gần 47.000 tỷ đồng vốn đầu tư công và phân luôn trách nhiệm chính. Ngay từ đầu năm, Hà Nội cũng thanh tra công vụ về đầu tư công, thanh tra kết quả năm 2022 và chuẩn bị cho năm 2023. Theo đó, đến cuối tháng 2/2023, TP. Hà Nội đã giải ngân hơn 3.600 tỷ đồng, tương ứng với 5,5% kế hoạch năm nay.

Về vấn đề liên quan đến Luật Đầu tư công, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, nhiệm kỳ này, Hà Nội có 250.000 tỷ vốn đầu tư công và chỉ bố trí cho 5-7 công trình là đã hết số tiền này, trong khi cũng phải làm trong ít nhất 2 nhiệm kỳ. Đây chính là câu chuyện nhiệm kỳ ảnh hưởng đến việc bố trí vốn đầu tư công mà Hội đồng nhân dân không thể tháo gỡ được. Do vậy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo nội dung này nhằm gỡ được nút thắt liên quan đến vốn đầu tư công.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công được đưa vào đánh giá xếp loại hằng năm

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long, vốn đầu tư công năm 2022 tỉnh Gia Lai được Thủ tướng Chính phủ giao là 3.300 tỷ đồng. Tính đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Tỉnh đạt 76,29% kế hoạch được giao. Mặc dù đã thực hiện nhiều giải pháp nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đến nay vẫn thấp hơn trung bình trung của cả nước.

Thông tin về nguyên nhân tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, công tác chuẩn bị đầu tư, việc chuẩn bị dự án chưa được tốt dẫn đến việc phải điều chỉnh chủ trương đầu tư nhiều. Một số dự án bị vướng mắc điều chỉnh quy hoạch, việc giải phóng mặt bằng sạch cho các công trình chưa được giải quyết dứt điểm dẫn đến chậm tiến độ giải ngân và xây dựng công trình; Công tác liên kết, phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện dự án cũng còn thiếu tính chủ động, thiếu chặt chẽ; đặc biệt là năng lực một số nhà đầu tư chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án của địa phương còn hạn chế.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long cho hay, trước những khó khăn vướng mắc như trên, Tỉnh đã chủ động, thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc; kịp thời xử lý các dự án, các nhà đầu tư còn chậm so với tiến độ. Đồng thời, đưa kết quả triển khai giải ngân vốn đầu tư công của các chủ đầu tư vào việc đánh giá xếp loại hằng năm.

Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ cho phép Tỉnh này được kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn năm 2022 sang năm 2023 theo đề xuất của Tỉnh đã gửi 2 Bộ ngày 10/02/2023. Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Gia Lai được sử dụng vốn dư của dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới thay vốn ADB tiểu dự án tỉnh Gia Lai để đầu tư các hạng mục công trình bổ sung theo kiến nghị của cử tri, nhằm hoàn thiện tăng thêm hiệu quả sử dụng Công trình đường tỉnh 665 đang được triển khai...

Thành lập tổ công tác đặc biệt do đồng chí Chủ tịch Tỉnh là Tổ trưởng

Cũng tại Hội nghị, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cho biết, năm 2023, tỉnh Quảng Ninh được giao số vốn là 14.971 tỷ đồng. Trong đó, vốn địa phương là 13.700 tỷ đồng, vốn Trung ương là 1.200 tỷ đồng. Tỉnh này đã thực hiện phân khai đầy đủ, riêng vốn nước ngoài là 981 tỷ đồng chưa phân khai được do đây là dự án thoát nước và vệ sinh môi trường TP. Hạ Long và Cẩm Phả vay vốn ODA.

Về giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công, Quyền Chủ tịch Cao Tường Huy thông tin, đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã giải ngân đạt tỷ lệ gần 15% vốn của năm 2023. Đặc biệt, Tỉnh đã thành lập tổ công tác đặc biệt do đồng chí Chủ tịch Tỉnh là Tổ trưởng và phân công cụ thể cho các Sở, ngành, Chủ tịch các địa phương gắn với trách nhiệm, gắn với thi đua khen thưởng. 

Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép được điều chỉnh lại dự án vay vốn nước ngoài ODA đối với dự án thoát nước vệ sinh môi trường TP. Hạ Long để tỉnh làm thủ tục gia hạn dự án này, sau khi gia hạn xong sẽ có điều chỉnh sau. Bên cạnh đó, theo ông Cao Tường Huy, việc ủy quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt đơn giá giải phóng mặt bằng và các địa phương là việc làm rất cần thiết, bởi ở cấp huyện mới hiểu rõ được nội dung này.