VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hàng hóa chưa thông quan chưa bị coi là nợ thuế

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Nguồn: PV.

Hàng hóa chưa thông quan chưa bị coi là nợ thuế

Trong thời gian đưa hàng về bảo quản, hàng hóa chưa thông quan, vẫn còn đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan thì chưa coi là doanh nghiệp nợ thuế.

Hải quan TP. Hồ Chí Minh đối thoại, gỡ vướng cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Hải quan Hà Giang: Xây dựng danh mục cải cách hiện đại hóa năm 2017

Quy định mới về quản lý hàng hóa ở khu vực hải quan riêng

Hải quan nộp ngân sách hơn 126 tỷ đồng từ chống buôn lậu

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước vướng mắc của Cục Hải quan TP.HCM trong việc xử lý tờ khai nợ thuế, được mang hàng về bảo quản nhưng chưa thông quan.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan phân tích, tại Điều 9 Luật thuế XK, thuế NK quy định: hàng hóa XK, NK phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 47 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định: “Tiền thuế chưa nộp của hàng hóa đã được thông quan hoặc giải phóng hàng là tiền thuế nợ”.

Theo đó, nếu xác định trong thời gian đưa hàng về bảo quản, hàng hóa chưa thông quan, vẫn còn đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan thì chưa coi là DN nợ thuế. Vì vậy, Hải quan TP.HCM cần phải điều chỉnh trên hệ thống về tình trạng nợ thuế theo đúng quy định, dừng việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với tiền thuế các lô hàng trong trường hợp này.

Bên cạnh đó, để đảm bảo công tác quản lý hải quan, tránh việc thất thoát thuế, cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm giám sát hải quan đối với hàng hóa trong những trường hợp này.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM