Tổng cục Hải quan:

Chấn chỉnh công tác quản lý hàng hóa của doanh nghiệp kinh doanh hàng không

Hà Phương

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 3876/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc lập biên bản xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp (DN) kinh doanh kho nếu để xảy ra trường hợp hàng hóa đưa ra khỏi kho hàng không mà chưa có thông tin đủ điều kiện qua khu vực giám sát trên Hệ thống giám sát tự động (VASSCM).

Công chức hải quan cập nhật thông tin xác nhận niêm phong lên hệ thống đối với hàng hóa phải thực hiện niêm phong theo quy định. Ảnh minh họa.
Công chức hải quan cập nhật thông tin xác nhận niêm phong lên hệ thống đối với hàng hóa phải thực hiện niêm phong theo quy định. Ảnh minh họa.

Theo Tổng cục Hải quan, qua kiểm tra, khảo sát việc triển khai hệ thống giám sát tự động đường hàng không tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho thấy, còn xảy ra một số, vướng mắc trong việc thực hiện các chức năng trên Hệ thống VASSCM.

Cụ thể là tình trạng rất nhiều lô hàng thực tế đã được trả hàng nhưng vẫn còn tồn trên Hệ thống VASSCM. Nguyên nhân là do công chức hải quan, DN kinh doanh kho và hãng hàng không chưa thực hiện đúng, đầy đủ về giám sát hải quan.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất, đúng quy định công tác giám sát tự động hàng hóa nhập khẩu qua đường hàng không, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội hướng dẫn thực hiện công tác này.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục trưởng Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Hải quan Hà Nội chỉ đạo công chức hải quan thực hiện các chức năng trên Hệ thống VASSCM, cập nhật đúng, đủ thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát tại chức năng V.E trên Hệ thống VASSCM đối với các trường hợp: hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan; hàng hóa an ninh quốc phòng; hàng hóa trả bằng chứng từ, văn bản...

Công chức hải quan cập nhật thông tin xác nhận niêm phong lên hệ thống đối với hàng hóa phải thực hiện niêm phong theo quy định; thực hiện phê duyệt hủy thông tin hàng hóa vào kho tại chức năng V.8 trên Hệ thống VASSCM. Đồng thời, phân công công chức xử lý các tờ khai còn tồn trên Hệ thống khi có yêu cầu phối hợp từ Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan).

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Chi cục, công chức trong trường hợp không thực hiện cập nhật chứng từ hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát tại chức năng V.E trên Hệ thống VASSCM; không thực hiện cập nhật thông tin xác nhận niêm phong đối với hàng hóa phải niêm phong, không phê duyệt hủy thông tin hàng hóa vào kho.

Đối với các hãng hàng không, khi khai báo sửa đổi, bổ sung thông tin số vận đơn trên Hệ thống một cửa quốc gia thông báo thông tin sửa đổi, bổ sung tới DN kinh doanh hàng không - là đơn vị khai thác hàng hóa của hãng hàng không.

Đối với các DN kinh doanh kho hàng không, khi nhận được thông tin hãng hàng không khai báo sửa đổi, bổ sung thông tin vận đơn trên Hệ thống một cửa quốc gia thì DN kinh doanh kho thực hiện hủy hàng hóa có thông tin vào kho đối với lô hàng sửa đổi, bổ sung và truyền thông tin đến Hệ thống của cơ quan hải quan.

Bên cạnh các nội dung trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội chấn chỉnh công tác quản lý hàng hóa của DN kinh doanh kho hàng không. Đồng thời, yêu cầu Chi cục Hải quan liên quan lập biên bản xử lý vi phạm đối với DN kinh doanh kho nếu để xảy ra trường hợp hàng hóa đưa ra khỏi kho hàng không mà chưa có thông tin đủ điều kiện qua khu vực giám sát trên Hệ thống VASSCM. Trường hợp vi phạm, thực hiện xử lý theo hướng dẫn tại Công văn số 3693/TCHQ-PC ngày 7/9/2022 của Tổng cục Hải quan.