Chỉ có 4,5% vị trí việc làm trả lương trên 10 triệu đồng

PV.

Đây là thông tin được đưa ra trong Bản tin Cập nhật Thị trường lao động Việt Nam quý II/2016 vừa được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê công bố mới đây.

Trong quý II/2016, chỉ có 4,5% ví trí việc làm có nhu cầu ở mức lương trên 10 triệu đồng. Nguồn: internet
Trong quý II/2016, chỉ có 4,5% ví trí việc làm có nhu cầu ở mức lương trên 10 triệu đồng. Nguồn: internet

Theo đó, khảo sát của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về mức lương mà doanh nghiệp sẵn sàng trả trong quý II/2016 cho thấy, khoảng 50,8% vị trí việc làm có nhu cầu theo mức lương thỏa thuận, 6,7% có nhu cầu ở mức lương dưới 4 triệu và 29,3% có nhu cầu ở mức lương từ 4 đến 6 triệu đồng/tháng.

Ở mức cao hơn, chỉ có 8,8% có nhu cầu ở mức lương từ 6 đến 10 triệu đồng và 4,5% có nhu cầu ở mức lương trên 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng cho biết, những thông tin dưới đây chỉ được tổng hợp từ Cổng thông tin điện tử về việc làm của Bộ này trong quý II/2016.

Cũng thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động, Bản tin Cập nhật Thị trường lao động Việt Nam quý II/2016 cho biết, tổng nhu cầu tuyển dụng là 265,2 nghìn người, tăng 40,8 nghìn người (tương đương 18,2%) so với quý I/2016 và tăng 9,0% so với quý II/2015.

Nếu chia theo loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân chiếm 49,8%, công ty cổ phần chiếm 31,1%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 10,6%, doanh nghiệp nhà nước chiếm 7,2% và loại hình khác chiếm 1,3%.

Như vậy, nếu so với quý I/2016, nhu cầu tuyển dụng của công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân tăng 12,9%, công ty cổ phần tăng 24,2%, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tăng 30,6%, doanh nghiệp nhà nước tăng 15,0% và các loại hình khác tăng 20,2%.