Chi cục Thuế Chiêm Hóa: tăng cường các biện pháp thu ngân sách

Theo chiemhoa.gov.vn

(Tài chính) Năm 2014, Chi cục Thuế huyện Chiêm Hóa được giao thu ngân sách 30 tỷ đồng, tăng trên 3 tỷ đồng so với năm 2013. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề vì nguồn thu trên địa bàn huyện còn hạn chế, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn; các doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp vừa và nhỏ chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản phụ thuộc vào nguồn vốn của nhà nước.

Bộ phận một cửa của Chi cục Thuế luôn nâng cao trình độ chuyên môn và thái độ phục vụ khách hàng. Nguồn: chiemhoa.gov.vn
Bộ phận một cửa của Chi cục Thuế luôn nâng cao trình độ chuyên môn và thái độ phục vụ khách hàng. Nguồn: chiemhoa.gov.vn

Đồng thời việc áp dụng các chính sách gia hạn, miễn giảm theo Nghị quyết của chính phủ tiếp tục được triển khai. Xác định được điều này nên ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế huyện Chiêm Hóa đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp thu ngân sách, đảm bảo thu đủ và vượt kế hoạch giao.

Vài năm trở lại đây các chính sách mới về thuế đã được Chi cục Thuế Chiêm Hóa tuyên truyền bằng hình thức gửi văn bản trực tiếp cho từng hộ kinh doanh và những thắc mắc trong lĩnh vực này đã được cơ quan thuế và các cán bộ giải đáp trực tiếp nên phần đông các hộ kinh doanh chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Phòng một cửa Chi cục Thuế huyện Chiêm Hóa là nơi giải quyết thủ tục hành chính về thuế trực tiếp giải đáp các vướng mắc và hướng dẫn về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế; nhận hồ sơ khai thuế và báo cáo thuế; bán hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành; đăng ký sử dụng hóa đơn tự in; xác nhận nghĩa vụ thuế; xử lý hồ sơ cấp mã số thuế. Bộ phận "một cửa" sẽ có trách nhiệm nhận và chuyển các bộ phận khác giải quyết để trả kết quả cho người nộp thuế như: hồ sơ miễn giảm thuế; hồ sơ hoàn thuế; đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế; nhận khiếu nại về thuế, chỉ dẫn thông tin cho người nộp thuế. Người nộp thuế không phải mất thời gian đi lại nhiều lần.

Theo dự báo, trong năm 2014, nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, còn nhiều hạn chế và tăng trưởng chưa bền vững. Bên cạnh đó, nhiều cơ chế, chính sách thuế sửa đổi, bổ sung bắt đầu có hiệu lực từ năm 2014 như Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các cơ chế chính sách tài chính thuế mới làm giảm thu ngân sách nhà nước.

Ông An Minh Hậu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Chiêm Hóa cho biết: Với kế hoạch giao trong năm là 30 tỷ đồng mà nguồn thu chủ yếu của huyện Chiêm Hóa là từ nguồn kinh tế ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất và thu phí và lệ phí. Theo thống kê của huyện Chiêm Hóa thì hiện nay toàn huyện quản lý 1.548 hộ kinh doanh, 87 doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xác định được điều này nên ngay từ những tháng đầu của năm 2014, Chi cục Thuế huyện Chiêm Hóa đã tích cực triển khai nhiều biện pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung vào các giải pháp chủ yếu đó là: triển khai kịp thời các chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi bổ sung thực hiện năm 2014; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, phân tích đánh giá kết quả thu và đề xuất biện pháp quản lý thu với cấp ủy, chính quyền địa phương để chỉ đạo thống nhất trên địa bàn.

Hiện nay, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật thuế đến với các cá nhân, tổ chức nằm trong diện nộp thuế, đơn vị đang phối hợp với các ngành chức năng tại địa phương triển khai kế hoạch thu thuế và giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể đến cán bộ trực tiếp thu thuế, nhằm đảm bảo hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách trong năm nay. Cùng với việc phấn đấu hoàn thành thu thuế, chi cục đang tiếp tục thực hiện các chính sách như miễn, giảm, giãn thuế với các doanh nghiệp được ưu tiên; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp kinh doanh.

Bên cạnh đó để tăng cường nguồn thu, Chi cục Thuế tổ chức củng cố lại các đội thuế. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở để nắm được những biến động trong kinh doanh của các hộ. Đặc biệt các hộ kinh doanh vãng lai tại các chợ, phiên chợ và lễ hội. Đưa vào diện quản lý thu thuế vận tải, xây dựng cơ bản, xây dựng các nội dung chống thất thu. Với những giải pháp đã được triển khai ngay từ đầu năm công tác thu thuế của toàn huyện đã đi vào nền nếp, với những biện pháp được triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế huyện Chiêm Hóa phấn đấu sẽ hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao.