Chi cục Thuế huyện Yên Định với giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Theo baothanhhoa.vn

(Tài chính) Trên cơ sở dự toán thu ngân sách được Cục Thuế Thanh Hóa và HĐND Huyện giao, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế huyện Yên Định đã tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và xử lý nợ đọng thuế. Chi cục rà soát, tổng hợp và giao dự toán các sắc thuế, phí, lệ phí cho các đội thuế, các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Hai tháng đầu năm 2014, Chi cục Thuế huyện Yên Định thu ngân sách đạt hơn 13,8 tỷ đồng. Trong đó, các lĩnh vực thu đạt cao, như: thu công thương nghiệp ngoài quốc doanh hơn 3,8 tỷ đồng, các doanh nghiệp và tổ chức ngoài quốc doanh 2,3 tỷ đồng, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh hơn 1,59 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân hơn 6,14 tỷ đồng...

Theo đại diện lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Yên Định, thực tế công tác thu thuế từ đầu năm 2013 đến nay, cho thấy: Tình hình kiểm tra, đánh giá mức độ trung thực của các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất về giá trị đất ở, nhà ở, tài sản gắn liền trên đất chưa sát thực tế. Các biện pháp điều hành việc xử lý nợ đọng thuế chưa cương quyết, số tiền nợ thuế về tài nguyên, phí bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp chưa được xử lý triệt để. Việc chỉ đạo công tác thu nộp phí, lệ phí ở một số xã thiếu chặt chẽ, kết quả thu nộp phí chứng thực bản sao còn hạn chế.

Để khắc phục hạn chế, tăng nguồn thu ngân sách, thời gian tới, Chi cục Thuế huyện Yên Định tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ quản lý thu thuế, thực hiện dự toán thu ngân sách của UBND các xã, thị trấn; việc chấp hành chính sách thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Chi cục Thuế Huyện cũng phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính để thống nhất thực hiện. Đôn đốc các doanh nghiệp báo cáo quyết toán thuế năm 2013, tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, nâng cao chất lượng kiểm tra hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp tại cơ quan thuế. Việc tiếp tục triển khai xử lý triệt để số tiền đọng của các sắc thuế trong thời gian qua, như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhật doanh nghiệp, thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với doanh nghiệp và hộ cá thể; thông báo thu nộp tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đến hạn nộp luôn được chi cục quan tâm chỉ đạo và bảo đảm thực hiện có hiệu quả.

Chi cục Thuế đã chỉ đạo các đội thuế phối hợp với các xã, thị trấn cập nhật thông tin về khảo sát, đo đạc, cấp giấy quyền sử dụng đất; tình hình chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế bất động sản... để bảo đảm thu đúng, thu đủ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đồng thời, phối hợp với các ngành Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, định kỳ kiểm tra tình hình chấp hành chính sách của Nhà nước về lĩnh vực đất đai của các tổ chức, cá nhân, tham mưu cho UBND huyện xử lý những vi phạm của người sử dụng đất nhằm nâng cao hiệu lực công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực đất đai. Ngay trong quý II/2014, thành lập đoàn kiểm tra của Chi cục Thuế Huyện để kiểm tra tình hình chấp hành kê khai tài nguyên, phí bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp khai thác tài nguyên trên địa bàn thuộc chi cục quản lý.

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện tốt các quy định của pháp luật thuế, chi cục tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn chính sách thuế. Đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng tập huấn các chính sách thuế đối với doanh nghiệp và người nộp thuế; triển khai thực hiện “Ngày pháp luật thuế” với chất lượng ngày càng được nâng lên. Chi cục tăng cường các biện pháp giám sát, kiểm tra hồ sơ khai thuế của các doanh nghiệp tại cơ quan thuế, đánh giá mức độ rủi ro đi kèm với hệ thống cơ sở dữ liệu của người nộp thuế.

Xác định các thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh trước khi tiến hành các cuộc kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp; kịp thời phát hiện những hành vi khai sai, khai thiếu, hành vi trốn thuế và thực hiện xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật thuế. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 để phục vụ người nộp thuế ngày càng tốt hơn; lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi của người nộp thuế, các tầng lớp nhân dân để kịp thời chấn chỉnh hoạt động công vụ của cán bộ thuế.