Chi cục Thuế TP. Đông Hà quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu quý I/2014

Theo baoquangtri.vn

(Tài chính) Năm 2014, ngành Thuế triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách thuế sửa đổi, bổ sung như Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế như: Luật thuế Giá trị gia tăng, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế thu nhập doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện ưu đãi miễn, giảm thuế, gia hạn thời gian nộp tiền sử dụng đất theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Thực tế này sẽ tác động tới việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của Tỉnh nói chung và TP. Đông Hà nói riêng.

Chi cục Thuế Đông Hà quyết liệt chỉ đạo các đội thuế tập trung phấn đấu thu ngân sách ngay trong quí I/2014. Nguồn: internet
Chi cục Thuế Đông Hà quyết liệt chỉ đạo các đội thuế tập trung phấn đấu thu ngân sách ngay trong quí I/2014. Nguồn: internet
Bước vào năm 2014, Chi cục Thuế TP. Đông Hà (Quảng Trị) xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, đã tập trung cao, quyết liệt cho công tác thu ngân sách ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Khi tổng kết công tác thu thuế năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014, hội nghị đã thảo luận và bàn bạc kỹ về các biện pháp, cách làm để đạt hiệu quả cao trong năm 2014. Chi cục Thuế đã chỉ đạo rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn, tập trung quản lý thuế khu vực doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

Đối với các hộ kinh doanh, chỉ đạo các đội thuế phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế điều tra, rà soát lại, lập danh bạ quản lý thuế môn bài, điều tra doanh thu khoán lại thuế theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ tiêu, dự toán thu năm 2014 cũng được phân bổ, giao sớm để các đội thuế chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thu. Chi cục Thuế đã tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuế. 

Nhiệm vụ trước mắt của Chi cục Thuế TP. Đông Hà là hoàn thành kế hoạch thu của quý I/2014. Trong tháng 1/2014 mới thu được 17.101 triệu đồng, đạt 10,8% dự toán HĐND Tỉnh, đạt 8,9% dự toán HĐND Thành phố giao năm 2014 và đạt 103,5% so với cùng kỳ. Đây là kết quả đạt được rất khả quan, nhưng nhiệm vụ của những tháng còn lại trong quý I/2014 là rất nặng nề ( Kế hoạch quý I HĐND Tỉnh giao 40.120 triệu đồng; HĐND Thành phố giao 50.127 triệu đồng), muốn hoàn thành nhiệm vụ được giao, Chi cục Thuế Đông Hà quyết liệt chỉ đạo các đội thuế tập trung phấn đấu ngay trong quí I thu đạt 100% dự toán của quý, trong đó thuế môn bài đạt 100% dự toán pháp lệnh của năm 2014.

Với phương châm “cơ quan Thuế đồng hành với doanh nghiệp”, Chi cục Thuế đã nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đến người nộp thuế, tạo ý thức ngày càng cao về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, tạo thuận lợi nhất để người nộp thuế phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh và kê khai thuế đúng quy định. Các đội thuế đã thực hiện tốt chế độ kiểm tra tờ khai thuế, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, không kịp thời số thuế phải nộp và có biện pháp xử lý kịp thời.

Để hoàn thành kế hoạch quý I/2014, tạo đà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu thuế năm 2014, Chi cục Thuế TP. Đông Hà tiếp tục triển khai công tác tập huấn chính sách thuế mới cho cán bộ thuế và hướng dẫn cho người nộp thuế; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện kê khai, đăng ký thuế theo phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.2.0. Thông báo niêm yết chính sách thuế mới áp dụng từ ngày 1/1/2014. Xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền với Ban Tuyên giáo Thành ủy; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; thực hiện tốt công tác quản lý nợ thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra địa bàn trọng điểm, trong đó lưu ý rà soát các nguồn thu để bù đắp các khoản thuế được giảm, giãn theo quy định.

Trên cơ sở đó, các đội thuế, các đoàn thể, theo chức năng nhiệm vụ của mình để lập kế hoạch triển khai, quyết tâm khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách quý I và năm 2014; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TP. Đông Hà.