Chi hơn 27 tỷ đồng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính tạm ứng từ ngân sách trung ương năm 2014 cho tỉnh Điện Biên số tiền 27,2 tỷ đồng để tỉnh chuẩn bị và tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

 Bộ Tài chính tạm ứng từ ngân sách trung ương năm 2014 cho tỉnh Điện Biên số tiền 27 tỷ 200 triệu đồng. Nguồn: internet
Bộ Tài chính tạm ứng từ ngân sách trung ương năm 2014 cho tỉnh Điện Biên số tiền 27 tỷ 200 triệu đồng. Nguồn: internet

Đây là nội dung công văn số 4998 của Bộ Tài chính vừa gửi UBND tỉnh Điện Biên về việc tạm ứng kinh phí phục vụ các hoạt động Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Theo Bộ Tài chính, số tiền này bằng 80% kinh phí Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ vốn sự nghiệp cho tỉnh Điện Biên thực hiện Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến cụ thể về việc hỗ trợ tỉnh Điện Biên kinh phí tổ chức 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ Tài chính sẽ bổ sung kinh phí cho địa phương, đồng thời thu hồi kinh phí đã tạm ứng.

Được biết, mới đây Bộ Tài chính cũng vừa có văn bản bổ sung 8 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Nam tổ chức các hoạt động Festival di sản Quảng Nam lần thứ V đã diễn ra trong năm 2013.