Chia sẻ kinh nghiệm về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại Australia

Phùng Tuấn

(Tài chính) Đó là chủ đề của hội thảo sẽ được Bộ Tài chính và Hội Kế toán công chứng Australia (CPA Australia) phối hợp tổ chức tại Hà Nội vào ngày 25/10/2012.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác đã ký kết giữa CPA Australia và Bộ Tài chính giai đoạn 2012 -2015 nhằm chia sẻ kinh nghiệm của Australia trong việc kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán và khả năng ứng dụng vào Việt Nam trước khi ban hành các văn bản hướng dẫn dưới luật của Luật Kiểm toán độc lập Việt Nam.

Dự kiến sẽ có hàng trăm đại biểu mời tham dự hội thảo, gồm: lãnh đạo Bộ Tài chính và các bộ ngành Trung ương, các nhà hoạch định chính sách, đại diện các hiệp hội nghề nghiệp như Hội Kiểm Toán Viên Hành nghề Việt Nam (VACPA), Hội Kế Toán Kiểm Toán Việt Nam (VAA), các kiểm toán viên công chứng từ hàng trăm công ty kế toán kiểm toán trong nước và quốc tế, giới học giả từ các trường đại học kinh tế hàng đầu Việt Nam và hội viên CPA Australia…

Luật Kiểm Toán Độc Lập có hiệu lực từ ngày 1/1/2012 đã tạo ra khung hành lang pháp lý cao nhất về kiểm toán độc lập, đặt ra các quy định chặt chẽ hơn, yêu cầu cao hơn về việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán, đồng thời cũng tạo điều kiện phát triển các dịch vụ kiểm toán và đáp ứng việc hội nhập nghành kiểm toán. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi cũng xuất hiện không ít băn khoăn như: chức năng của các tổ chức kiểm toán, chất lượng đội ngũ kiểm toán viên, việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật hành nghề, quy trình kiểm soát chất lượng...

Tại hội thảo, các báo cáo viên sẽ chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán độc lập của Australia. Đây cũng là cơ hội để những người tham dự hội thảo đưa ra các câu hỏi và tìm giải đáp về những băn khoăn và vấn đề cụ thể mà họ và ngành kiểm toán đang gặp phải nhằm làm lành mạnh hóa nghành kiểm toán độc lập. Những kinh nghiệm và chuyển giao kiến thức từ các chuyên gia của CPA Australia sẽ đóng góp vào việc hình thành nội dung văn bản hướng dẫn dưới luật của Luật Kiểm toán độc lập, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của một thị trường kiểm toán độc lập tại Việt Nam.

Đặc biệt, ông Peter Docherty, Giám Đốc chương trình đào tạo Kiểm toán viên hành nghề, và bà Caroline Bancroft - Trưởng phòng Chương trình Kiểm soát chất lượng, Hội Kế Toán Công Chứng Australia (CPA Australia) toàn cầu sẽ là các báo cáo viên chính thức của hội thảo. Đây là hai chuyên gia cao cấp của CPA Australia về kiểm soát chất lượng kiểm toán. Bài trình bày của hai chuyên gia này sẽ tập trung vào các chủ đề cụ thể liên quan đến nội dung của luật Kiểm Toán Độc Lập do Bộ Tài Chính đề nghị, bao gồm: Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của bộ phận chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập; Tiêu chí lựa chọn các công ty và cá nhân để thực hiện kiểm soát chất lượng dịch vụ; kiểm toán độc lập; Tiêu chuẩn về bằng cấp và trách nhiệm của trưởng đoàn và các thành viện đoàn kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập; Nội dung, quy trình và chi tiết của một cuộc kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập; Báo cáo kết quả kiểm soát và quy trình xử lý kết quả kiểm soát; Chế tài xử lý đối với các công ty kiểm toán/kiểm toán không đạt yêu cầu chất lượng…