Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý tài chính cho các dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới


Sáng ngày 27/6/2019, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới tổ chức Khóa đào tạo về quản lý tài chính dự án cho các dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) với sự tham gia của đông đảo cán bộ đến từ các Ban quản lý dự án từ nhiều địa phương trên cả nước.

Toàn cảnh Khóa đào tạo.
Toàn cảnh Khóa đào tạo.

Phát biểu tại Khóa đào tạo, TS. Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính cho biết, quản lý tài chính cho dự án là công việc hết sức quan trọng trong công tác quản lý dự án nói chung. Từ thực tiễn đó, WB đã rất chú trọng đến công tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho bộ phận và từng các nhân có liên quan đến quản lý tài chính các dự án dùng vốn vay của WB. Khóa đào tạo này nhằm cập nhật các quy định về quy trình thủ tục quản lý danh mục dự án của WB, các quy định của Chính phủ Việt Nam về quản lý vốn ODA; Nâng cao kiến thức, kỹ năng quản ký tài chính Dự án sử dụng vốn vay của WB trong lĩnh vực quản lý hợp đồng và quyết toán dự án.

WB đã chuyển giao tài liệu của Khóa đào tạo cho Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính.
WB đã chuyển giao tài liệu của Khóa đào tạo cho Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính.

Khóa đào tạo này diễn ra trong 2 ngày (từ 27-28/6/2019), nhằm mang đến cho các học viên nhiều nội dung quan trọng đối với công tác quản lý tài chính dự án như: Quản lý tài chính giải ngân cho các dự án do WB tài trợ; Quảng ký hợp đồng xây dựng, nghiệm thu thanh toán Hợp đồng xây dựng; Chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi; Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà  nước...

TS. Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc nhấn mạnh, những giảng viên thỉnh giảng tại khóa đào tào này gồm cac chuyên gia đến từ các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính với nhiều kinh nghiệm trong hoạch định, triển khai các chính sách, chế độ về tài chính nói chung và những chính sách có liên quan đến quản lý dự án nói riêng...

Cũng tại Khóa đào tạo, WB đã chuyển giao chương trình, tài liệu và phương pháp tập huấn để nâng cao năng lực quản lý tài chính dự án vay vốn WB cho Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính. Với nền tảng này, hy vọng trong thời gian tới, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa trong công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Tài chính.