VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
 Có thể quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua dịch vụ điện tử

Cán bộ Cục Thuế TP.Hà Nội tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN của người nộp thuế. Ảnh: NM.

Có thể quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua dịch vụ điện tử

Người nộp thuế là doanh nghiệp có sử dụng chữ ký số, sẽ kê khai các tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên hệ thống hỗ trợ khai thuế qua mạng (iHTKK); cá nhân, tổ chức chưa sử dụng chữ ký số sẽ thực hiện khai các tờ khai quyết toán thuế TNCN trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử (etax).

Hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ ngày 12 đến 23/3

Cục Thuế TP. Hà Nội triển khai “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế”

Ninh Thuận: Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp quyết toán thuế

Đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2017

Cục Thuế Hà Nội: Bắt tay vào công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết

Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Cục Thuế Đắk Lắk: Nhiều hỗ trợ thiết thực cho người nộp thuế

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.Hà Nội cho biết, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong thực hiện quyết toán thuế, đặc biệt quyết toán thuế TNCN, Tổng cục Thuế nâng cấp hệ thống dịch vụ thuế điện tử (etax) để tích hợp thêm dịch vụ cho phép cá nhân và tổ chức không sử dụng chữ ký số có thể kê khai tờ khai quyết toán thuế TNCN.

Việc nâng cấp này cũng áp dụng đối với hệ thống quyết toán thuế TNCN điện tử hiện tại (đối với các tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN, 05/KK-TNCN, 05/QTT-TNCN; 05/DS-TNCN, 09/KK-TNCN, 13/KK-TNCN, tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc mẫu 02TH).

Theo đó, người nộp thuế là doanh nghiệp có sử dụng chữ ký số sẽ kê khai các tờ khai quyết toán thuế TNCN trên hệ thống hỗ trợ khai thuế qua mạng (iHTKK).

Người nộp thuế là cá nhân, tổ chức chưa sử dụng chữ ký số sẽ thực hiện khai các tờ khai quyết toán thuế TNCN trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử (etax).

Đối với tờ khai cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (mẫu số 01-TNCN), các tổ chức chi trả vẫn thực hiện gửi trên trang của TNCN online. Dự kiến trong tháng 4/2018, Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp thay thế bằng tờ khai 05-ĐK-TH-TCT theo Thông tư 95/2016/TT- BTC trên các hệ thống Kê khai qua mạng (iHTKK), hỗ trợ kê khai (HTKK), hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) và hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax).

Đại diện Cục Thuế TP.Hà Nội cho biết, hệ thống dịch vụ thuế điện tử (phần quyết toán thuế TNCN) nâng cấp để thay thế hệ thống TNCN online, nên hầu hết các chức năng tương tự nhau; một số chức năng thay đổi, tiện ích bổ sung được thể hiện chi tiết trong tài liệu hướng dẫn tại file đính kèm bài này.

Người nộp thuế có thể tham khảo video hướng dẫn kê khai và gửi tờ khai trên hệ thống thuế điện tử (etax) tại website của Cục Thuế TP.Hà Nội theo địa chỉ www.hanoi.gdt.gov.vn.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM