Cục Thuế TP. Hà Nội:

Đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2017

PV.

Từ ngày 05/03-05/04/2018, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ triển khai “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2017” tại tất cả các cơ quan thuế trên địa bàn TP. Hà Nội.

Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ triển khai “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2017”. Nguồn: internet
Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ triển khai “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2017”. Nguồn: internet
Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trong “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2017”, việc hỗ trợ, giải đáp chính sách thuế cho người nộp thuế không chỉ do bộ phận Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế thực hiện như thường ngày mà còn có sự phối hợp của bộ phận hỗ trợ về chính sách thuế, kê khai thuế cùng hệ thống máy tính và trang thiết bị, đường truyền phục vụ công tác hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả.

Đặc biệt, với những tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp có số lượng người nộp thuế lớn, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ cử cán bộ đến hỗ trợ và tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế, hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân (nếu có) tại đơn vị nhằm giúp đơn vị hoàn thiện hồ sơ quyết toán thuế đúng thời hạn.

Bên cạnh đó, để người nộp thuế thuận lợi trong thực hiện giao dịch nộp thuế, Cục Thuế tiến hành hệ thống và niêm yết công khai danh sách các điểm thu ngân sách nhà nước, giúp người nộp thuế dễ dàng lựa chọn và chủ động giao dịch.

Được biết, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tổ chức tuần lễ tập huấn miễn phí chính sách thuế hiện hành và thực hiện quyết toán thuế năm 2017 cho các đơn vị mới thành lập hoặc những đơn vị có nhu cầu.