VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Cục Thuế Đồng Tháp: Đẩy mạnh triển khai các dịch vụ điện tử

Niêm yết công khai thủ tục hành chính thuế tại bộ phận "một cửa" Cục Thuế Đồng Tháp. Ảnh: NM.

Cục Thuế Đồng Tháp: Đẩy mạnh triển khai các dịch vụ điện tử

Thông tin từ Cục Thuế Đồng Tháp cho biết, cơ quan này vừa ban hành Kế hoạch cải cách công tác quản lý thuế năm 2018. Theo đó, năm 2018 Cục Thuế Đồng Tháp sẽ đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ điện tử; hiện đại hóa công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế…

Ngành Tài chính: Nắm bắt cơ hội, tận dụng lợi thế từ Cách mạng công nghiệp 4.0

Tính đến 20/4/2018, hơn 3.000 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử

Thành phố Huế: Điện tử hóa giải quyết thủ tục thuế

Tổng cục Thuế: Triển khai mở rộng Hệ thống dịch vụ thuế điện tử tại 13 tỉnh

Thêm 13 tỉnh thí điểm Hệ thống dịch vụ thuế điện tử

Quản lý thuế đối với thương mại điện tử: Đề xuất bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng

Ông Nguyễn Thành Châu - Phó Cục trưởng Cục Thuế Đồng Tháp cho biết, theo kế hoạch đã được cục thuế thông qua, trong năm 2018 này, cục thuế sẽ đẩy mạnh triển khai các dịch vụ thuế điện tử, phấn đấu tối thiểu 95% doanh nghiệp thực hiện các thủ tục: đăng ký thuế điện tử, nộp thuế điện tử, số tiền thuế nộp bằng phương thức điện tử.

Tỷ lệ số hồ sơ được đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) được giải quyết đúng hạn đạt tối thiểu 90%. Tỷ lệ hồ sơ khai thuế được kiểm tra tự động qua phần mềm ứng dụng của cơ quan thuế là 100%.

Kế hoạch cải cách cũng nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế. Theo đó, Cục Thuế Đồng Tháp sẽ nâng cấp trang web của cục thuế để cung cấp những thông tin về chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung một cách nhanh nhất cho người nộp thuế. Phối hợp với cơ quan báo chí để tuyên truyền về chính sách thuế mới.

Để đáp ứng được yêu cầu nhanh, kịp thời, Cục Thuế Đồng Tháp sẽ hiện đại hóa công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo người nộp thuế được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các thông tin về thay đổi chính sách, thủ tục hành chính thuế. Nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế về các dịch vụ mà cơ quan thuế cung cấp.

Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp rủi ro. Tức là chỉ thanh tra, kiểm tra những doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. Tuyệt đối không thanh tra, kiểm tra những doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tập trung vào sản xuất, kinh doanh…

Để đạt được những mục tiêu trên, Cục Thuế Đồng Tháp xác định phải phát triển hệ thống công nghệ thông tin; phát triển và triển khai hệ thống ứng dụng, hạ tầng kỹ thuật để mở rộng các dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ người nộp thuế và đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Đồng Tháp cũng tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thuế. Xây dựng bộ máy cơ quan thuế có đủ nhiệm vụ và quyền hạn để thực thi pháp luật thuế theo mô hình cơ quan thuế hiện đại, hiệu quả. Kết hợp giữa quản lý thuế theo chức năng với quản lý thuế theo đối tượng để đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý thuế, phấn đầu hoàn thành và vượt dự toán được giao năm 2018.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM