Chính thức vận hành giải pháp kỹ thuật xử lý tình trạng quá tải hệ thống giao dịch từ ngày 05/07/2021

PV.

Thông tin này vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) công bố chiều ngày 2/7/2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, được sự chấp thuận của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HOSE chính thức tiếp nhận, đưa giải pháp kỹ thuật xử lý tình trạng quá tải hệ thống giao dịch của HOSE vào vận hành từ ngày 05/07/2021.

Từ tháng 03/2021 đến tháng 06/2021, HOSE đã phối hợp với Công ty cổ phần FPT và các đơn vị liên quan triển khai và kiểm thử giải pháp. Qua quá trình kiểm thử với tất cả các công ty Chứng khoán thành viên, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, triển khai chuyển đổi dữ liệu và thực hiện kiểm tra an ninh, an toàn thông tin, giải pháp đã được hoàn thành kỹ thuật để sẵn sàng đi vào hoạt động đúng kế hoạch. Đồng thời, HOSE cũng đã hoàn thành các quy trình, thủ tục pháp lý và được cơ quan quản lý phê duyệt.

Việc chính thức đưa giải pháp kỹ thuật vào sử dụng được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng quá tải hệ thống giao dịch thời gian qua.

Được biết, hệ thống giao dịch của HOSE bị quá tải từ cuối tháng 12/2020 do tốc độ tăng trưởng quá nhanh dù HOSE đã tích cực giải quyết và chủ động hợp tác với Tập đoàn FPT và KRX xây dựng hệ thống giao dịch dự phòng cho hệ thống hiện tại và dự phòng cho cả hệ thống sau này.

Tại HOSE, giá trị giao dịch đầu năm 2020 chỉ ở khoảng 3,8 nghìn tỷ đồng nhưng đến tháng 12/2020 đã lên đến 12,7 nghìn tỷ đồng. Thời điểm quá tải gây nghẽn lệnh đạt 15.000-16.000 tỷ đồng.