Chống thất thu, nợ đọng thuế cuối năm

Theo Duyên Duyên/vneconomy.vn

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 30/10/2019 toàn ngành thuế ước thu ngân sách được 1,031 triệu tỷ đồng, đạt 88,3% dự toán pháp lệnh. Trong đó, Tổng cục Thuế cũng đã đôn đốc thu được 27.667 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngành Thuế tăng cường chống thất thu, nợ đọng thuế cuối năm.
Ngành Thuế tăng cường chống thất thu, nợ đọng thuế cuối năm.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 107,9% dự toán, chủ yếu do giá dầu bình quân cao hơn so với dự toán (giá dầu bình quân đạt 67,6USD/thùng, cao hơn 4,1USD/thùng); thu nội địa ước đạt 87,5% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Cùng với đó, có 11/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 83%). Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh tăng 12%.

Cũng tính đến cuối tháng 10, hệ thống quản lý thuế ghi nhận số doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh là 751.917 doanh nghiệp, tăng 54.322 doanh nghiệp so với thời điểm cuối năm 2018.

Về thanh, kiểm tra, trong 10 tháng qua toàn hệ thống thuế đã thực hiện 71.323 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra được 394.523 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt hơn 43.700 tỷ đồng, trong đó tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 11.800 tỷ đồng; giảm khấu trừ gần 2.000 tỷ đồng; giảm lỗ gần 30.000 tỷ đồng.

Trong đó, đã thanh tra 417 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; kiến nghị xử lý qua thanh tra gần 10.300 tỷ đồng.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, cùng với việc đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, Tổng cục Thuế cũng thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc thu nợ thuế và đã thu được 27.667 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2018. 

Tổng số tiền thuế nợ đã giảm 3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) chiếm tỷ trọng 52,2% tổng số tiền thuế nợ, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2018; tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi chiếm tỷ trọng 47,8% tổng tiền thuế nợ, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Mặc dù tình hình thu ngân sách 10 tháng đã đạt được kết quả rất khả quan, tuy nhiên theo đánh giá của Tổng cục Thuế, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

Do đó, cùng với việc thực hiện triệt để các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách, Tổng cục Thuế cũng sẽ tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho ngân sách.