Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN nhiệm kỳ 2015-2020:

Chủ động, đổi mới, đoàn kết

Hồng Sâm

(Taichinh) - Sáng ngày 26/05/2015, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã tổ chức thành công Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Chí, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính, các đồng chí đại diện các Ban tham mưu Đảng ủy Bộ và 100 đảng viên đến từ 11 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN.

Báo cáo Tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2010 -2015 và mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2015 -2020 của Đảng bộ Tổng cục DTNN tại Đại hội cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã lãnh đạo xây dựng trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ và trình Quốc hội ban hành Luật Dự trữ Quốc gia (DTQG); xây dựng trình Chính phủ ban hành: Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể hệ thống kho DTNN đến năm 2020; tạo khuôn khổ pháp lý tương đối đồng bộ và định hướng cho hoạt động DTQG; đưa công tác quản lý DTQG từng bước kỷ cương, nề nếp, hiệu lực, hiệu quả.

Danh mục, cơ cấu mặt hàng DTQG thường xuyên được rà soát, cơ cấu lại cho phù hợp với thực tiễn đời sống sản xuất; quy mô dự trữ đủ mạnh để đáp ứng kịp thời các nhu cầu nhiệm vụ đột xuất, cấp bách của Nhà nước. Việc sử dụng quỹ DTQG cũng được Tổng cục triển khai ngày càng nhanh gọn, năng động, hiệu quả; lực lượng DTQG không những đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cứu trợ, cứu hộ, cứu nạn, đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh mà ngày càng tham gia sâu rộng vào hệ thống an sinh xã hội; vai trò của DTQG ngày càng được khẳng định trong đời sống xã hội, trong quá trình phát triển bền vững của đất nước.

Tại Đại hội, đồng chí Phạm Phan Dũng, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN cho biết, mặc dù năm năm qua, trong điều kiện khó khăn về mọi mặt song với tinh thần quyết tâm cao, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, tranh thủ thời cơ, vượt mọi khó khăn, thách thức, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí đã biểu dương những thành quả to lớn, đáng khích lệ mà cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN đã đạt được trong 5 năm qua.

“Yêu cầu đặt ra đối với Đại hội Đảng, dù ở cấp nào cũng phải thực hiện theo đúng Chỉ thị số 36 CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong đó, hai nội dung chủ yếu phải được Đại hội thực hiện tốt, đó là: Hoàn thiện Báo cáo chính trị của Đại hội và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí nhấn mạnh.

Trước yêu cầu đặt ra cho Đại hội, thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp cho dự thảo Báo cáo chính trị và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 để “Ban Chấp hành mới thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo Đảng bộ; đủ sức mạnh cần thiết để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và phát triển”.

Cùng với đó, khi nhấn mạnh đến những thách thức mới đang đặt ra cho ngành DTQG, Thứ trưởng đề nghị BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 có trách nhiệm lãnh đạo Đảng bộ thực hiện tốt một số nội dung. Cụ thể:

Thứ nhất, căn cứ Nghị quyết của Đại hội, Ban Chấp hành có nhiệm vụ cụ thể hóa thành chương trình hành động và kế hoạch thực hiện toàn khóa. Trong đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động DTQG

Thứ hai, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành được Chính phủ giao quản lý hàng DTQG để triển khai nhiệm vụ DTQG theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ ba, tăng cường mối quan hệ với cấp ủy và chính quyền địa phương tạo sự gắn kết, phối hợp để giải quyết tốt các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Thứ tư, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tổ chức, trong sạch về đạo đức, vững vàng về chính trị tư tưởng, thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thứ năm, Đảng bộ, chính quyền của Tổng cục DTNN phải dày công nghiên cứu về công tác phát triển cán bộ, có biện pháp, giải pháp kịp thời và phải coi đây là nhiệm vụ cấp bách, trọng yếu cần được ưu tiên giải quyết sớm để có thể đảm đương và hoàn thành nhiệm vụ được Nhà nước và Bộ Tài chính giao cho Tổng cục.

Đại hội đã bầu ra ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Dự trữ Nhà nước với 15 đồng chí để lãnh đạo hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự đai hội đảng bộ cấp trên gồm 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Cũng tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền 2010-2014; Tặng Bằng khen cho Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tặng Bằng khen cho một số Chi bộ và các đồng chí đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngoài ra,Đảngủy Bộ Tài chính cũng tặng Giấykhen cho một số chi bộ và các đồng chí đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong 5 năm qua.

Với truyền thống vẻ vang của ngành DTQG trong gần 60 năm qua; với vị thế và tiềm lực của Tổng cục DTNN, của Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN hiện nay; được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài chính, với sự quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, đồng chí Phạm Phan Dũng, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN tin tưởng rằng, Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN sẽ lãnh đạo đơn vị tạo được sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ; đưa Tổng cục từng bước phát triển; tô thắm thêm lịch sử vẻ vang 60 năm của Ngành DTQG vào năm tới; góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền tài chính Việt Nam.