Đảng bộ Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

Chủ động, tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Phạm Phan Dũng, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước

(Taichinh) - Năm năm qua, với sự quyết tâm của Đảng bộ và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010- 2015, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Ngành DTQG ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng đối với sự xây dựng và phát triển đất nước. Nguồn: internet
Ngành DTQG ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng đối với sự xây dựng và phát triển đất nước. Nguồn: internet

Thành công của sự quyết tâm và đồng lòng

Trong những năm qua, dẫu khó khăn, thách thức không nhỏ nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên cũng như sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, toàn ngành DTQG đã gặt hái được nhiều thành công mới.

Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy luôn được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng cục DTNN và được thể hiện đậm nét trên nhiều mặt công tác như: làm tốt chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về DTQG, trong đó tập trung chỉ đạo việc xây dựng thể chế chính sách như: Luật DTQG và các văn bản pháp hướng dẫn thi hành Luật DTQG; Chiến lược phát triển DTQG và Quy hoạch tổng thể hệ thống kho DTQG đến năm 2020 tạo hành lang pháp lý cao nhất cho hoạt động DTQG, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý hoạt động DTQG.

Bên cạnh đó, Đảng ủy lãnh đạo chính quyền chủ động phối hợp với các bộ, ngành quản lý hàng DTQG tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm trong xây dựng và thực hiện kế hoạch với mục tiêu là nâng dần quy mô hàng DTQG nên trong 5 năm qua, quy mô hàng DTQG trong toàn ngành đã tăng lên đáng kể (gấp 3 lần so với năm 2008).

Công tác quản lý chất lượng hàng DTQG là một trong những nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm của ngành với định hướng ưu tiên cho phát triển và ứng dụng tiến bộ KHKT vào hoạt động DTQG cũng được Đảng ủy quan tâm cùng với việc phát triển và ứng dụng CNTT để từng bước hiện đại hóa ngành.

Với phương châm “Kho có hàng, người có việc“ để đáp ứng yêu cầu “4 tại chỗ”, nên ngành DTQG đã kịp thời phục vụ công tác cứu trợ, cứu đói, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội.

Công tác quản lý nội ngành cũng được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo như: củng cố, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo quy hoạch, ưu tiên xây dựng mới các kho tại những vị trí trọng yếu, trong 5 năm qua đã có thêm nhiều kho mới được đưa vào sử dụng trên phạm vi cả nước. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy của Tổng cục DTNN theo định hướng ổn định và phát triển, trong đó điểm nổi bật là thành lập mới thêm 4 Cục DTNN KV; tiếp nhận nhiệm vụ quản lý muối ăn DTQG từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Bộ Tài chính. Đến nay, tổ chức bộ máy của Tổng cục DTNN đã tương đối hoàn thiện và lớn mạnh, phủ gần kín các địa bàn trọng điểm trong cả nước. Đó là những thắng lợi của toàn ngành trong những năm qua, góp phần thực hiện được Chiến lược DTQG.

Để đạt được những thành công đó, công tác xây dựng đảng luôn được Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN đặc biệt chú trọng. Đảng ủy đã tập trung ngay từ việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong Đảng bộ để giữ vững ổn định đơn vị. Đồng thời, Đảng ủy thường xuyên quan tâm, giáo dục cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng đạo đức của Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan...

Tiếp tục tiến bước trong giai đoạn mới

Từ thành công của những năm qua, trước những thời cơ, thách thức của những năm tới, Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN xác định sẽ tiếp tục chủ động đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tài chính và kỷ niệm 60 năm thành lập ngành DTQG.

Sự chủ động đổi mới này được Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN tập trung thể hiện ở các nội dung như: tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng thể chế, cơ chế chính sách về hoạt động DTQG; tăng cường tiềm lực DTQG, phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng DTQG trong quá trình phát triển bền vững của đất nước; chú trọng và nâng cao công tác quản lý chất lượng hàng DTQG; hoàn thiện tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành góp phần đưa hoạt động DTQG ngày càng nề nếp, kỷ cương; chủ động nghiên cứu xây dựng các chính sách sử dụng có hiêu quả nguồn lực DTQG cho bảo đảm an sinh xã hội.

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao, trong công tác xây dựng Đảng, phải quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, để tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, đảng viên; tạo được khối đoàn kết, thống nhất trong thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Ban chấp hành Đảng bộ. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và công văn số 208-HD/ĐUTC ngày 13/11/2013 Đảng ủy Bộ Tài chính.

Có thể nói rằng, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN đã luôn chọn công tác xây dựng đảng gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị là khâu then chốt để chủ động, tích cực đổi mới trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo đầy tâm huyết và quyết tâm của tập thể ban chấp hành Đảng bộ đã nhận được sự đồng tâm, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Tổng cục DTNN. Vì thế, những năm qua, ngành DTQG không ngừng phát triển với những thành tựu mới, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của DTQG đối với sự xây dựng và phát triển của đất nước./.