Chuyển biến quan trọng về năng suất và chất lượng tại tỉnh Vĩnh Long

Mai Anh

Sau gần 5 năm triển khai trên địa bàn Tỉnh, đến nay Dự án năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2016-2020 do Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt ngày 3/8/2016 đã tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; đẩy mạnh tốc độ đổi mới công nghệ trong các ngành, lĩnh vực then chốt của địa phương.

Công ty Xăng dầu Vĩnh Long - doanh nghiệp có nhiều chuyển biến về năng suất và chất lượng
Công ty Xăng dầu Vĩnh Long - doanh nghiệp có nhiều chuyển biến về năng suất và chất lượng

Triển khai Dự án này, tỉnh Vĩnh Long đã phát động phong trào tăng năng suất, chất lượng thông qua việc xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tiên tiến tại các doanh nghiệp.

Chương trình năng suất chất lượng tỉnh Vĩnh Long đã tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh tốc độ đổi mới công nghệ trong các ngành, lĩnh vực then chốt của Tỉnh; Tăng tổng sản phẩm trên địa bàn Tỉnh bình quân hàng năm trên 7,5%, nâng tỷ trọng đóng góp năng suất các yếu tố tổng hợp trong tốc độ tăng GRDP đạt từ 35% trở lên vào năm 2020.

Đồng thời với đó, Tỉnh còn chú trọng tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị giúp các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến… Nhờ đó, các doanh nghiệp tham gia đã có nhận thức đúng về việc xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng.

Sau khi tham gia Dự án, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Vĩnh Long đã có những bước thay đổi lớn trong việc tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, giá thành phù hợp.

Điển hình như Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Hoàng Sơn Vĩnh Long. Đến nay, Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 đã giúp Công ty này phát triển vượt bậc. Việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và công cụ giảm chi phí trong sản xuất bằng công cụ GHK đã giúp Công ty khẳng định vị thế của mình trên thị trường, tiến tới mở rộng phạm vi hoạt động, chứng minh năng lực của công ty thông qua việc kiểm soát và đảm bảo chất lượng trong từng công đoạn sản xuất.

Hay như tại Công ty Xăng dầu Vĩnh Long đã xây dựng và áp dụng thành công nhiều hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9001:2008 tích hợp hệ thống quản lý chất lượng môi trường 14001:2010. Cùng với đó, Công ty tiến hành chuyển đổi xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 + 5S. Trong quá trình triển khai, hệ thống quản lý chất lượng đã góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của Công ty Xăng dầu Vĩnh Long đối với khách hàng và đối tác; thúc đẩy hiệu quả làm việc của từng phòng ban, bộ phận cửa hàng trong toàn Công ty. Đồng thời, giảm thiểu tối đa các sai sót trong công việc do có các quy trình/hướng dẫn công việc; nâng cao sự tin tưởng nội bộ, thúc đẩy sự cố gắng của mỗi nhân viên...

Có thể nói, với việc tích cực hỗ trợ triển khai cho các doanh nghiệp áp các hệ thống quản lý chất lượng, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng, Chương trình năng suất chất lượng tỉnh Vĩnh Long đã tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh tốc độ đổi mới công nghệ trong các ngành, lĩnh vực then chốt của Tỉnh; Tăng tổng sản phẩm trên địa bàn Tỉnh bình quân hàng năm trên 7,5%, nâng tỷ trọng đóng góp năng suất các yếu tố tổng hợp trong tốc độ tăng GRDP đạt từ 35% trở lên vào năm 2020.