Tổng cục Hải quan:

Chuyển biến tích cực từ việc thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

PV.

Bằng tinh thần quyết liệt, triển khai toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp trong việc thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Ngành...

Tính đến ngày 15/10/2017, số thu NSNN toàn ngành Hải quan đạt 224.730 tỷ đồng; đã thực hiện 6.905 cuộc kiểm tra sau thông quan
Tính đến ngày 15/10/2017, số thu NSNN toàn ngành Hải quan đạt 224.730 tỷ đồng; đã thực hiện 6.905 cuộc kiểm tra sau thông quan

Đẩy mạnh hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính

Với nhiệm vụ đặt ra quản lý nguồn thu, đảm bảo thu ngân sách; kiểm soát giá tính thuế xuất nhập khẩu; ngăn chặn gian lận đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp... trong 9 tháng đầu năm 2017, Tổng cục Hải quan đã triển khai toàn diện các giải pháp để triển khai hiệu quả... 

Theo đó, ngay từ khi bước vào năm 2017, Tổng cục Hải quan đã chú trọng xây dựng cơ chế chính sách để đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

Cụ thể, đã trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định số 43/2017/QĐ-TTg ngày 26/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định trách nhiệm về việc thực hiện thủ tục với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua cơ chế một cửa.

Tổng cục Hải quan đã chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

Những văn  bản này tạo cơ sở pháp lý để triển khai Cơ chế một cửa đường không, thúc đẩy triển khai Cơ chế một cửa một cách toàn diện tại Việt Nam.

Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan cũng đang được Tổng cục Hải quan tích cực rà soát, lấy ý kiến các bên liên quan, tiến hành sửa đổi.

Tổng cục Hải quan cũng tiếp tục khẩn trương xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hải quan.

Nổi bật trong đó là hệ thống quản lý, giám sát hải quan tại cảng biển, cảng hàng không. Cụ thể, hệ thống quản lý, giám sát cảng biển được triển khai thành công tại TP. Hải Phòng từ ngày 15/8/2017.

Đến nay, đã có 15 DN kinh doanh cảng, kho, bãi tham gia. Hệ thống giám sát, quản lý cảng hàng không vừa được thí điểm tại Nội Bài ngày 16/10/2017.

Bên cạnh đó, ngành Hải quan đang duy trì và đảm bảo vận hành ổn định 24/7 hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng thông tin điện tử hải quan. Đến nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp DVCTT tối thiểu mức độ 3 đối với 126/178 TTHC (đạt tỉ lệ 70%), trong đó 123 TTHC được cung cấp mức độ 4.

Đạt kết quả khả quan trong thu ngân sách
Năm 2017, ngành Hải quan được giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 295.000 tỷ. Đây là nhiệm vụ khá nặng nề đối với toàn Ngành, để đạt được phải có sự quyết tâm cao và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
Theo đó, ngay từ đầu năm, Tổng cục Hải quan đã quán triệt thực hiện việc thường xuyên đánh giá công tác thu, giao chỉ tiêu phấn đấu cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, đôn đốc các đơn vị thu hồi, xử lý nợ thuế. 
Đồng thời, ngành Hải quan lập kế hoạch triển khai đề án nộp tiền trực tiếp tại cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan (24/7). Qua các hội nghị tập huấn, làm việc với ngân hàng thương mại và phối hợp với các ngân hàng… để thí điểm, chuẩn bị đưa hệ thống chính thức thực hiện thu 24/7.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng tham gia, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tài chính rà soát, chuyển đổi các Biểu FTA theo Danh mục AHTN 2017 để sửa đổi các Nghị định ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

Đồng thời, phối hợp với Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính về kiến nghị của DN, tổ chức, cá nhân và rà soát, sửa đổi mức thuế MFN theo nguyên tắc tại Luật thuế xuất nhập khẩu, định hướng không làm giảm số thu ngân sách.

Để tăng cường thanh kiểm tra, chống thất thu ngân sách, Tổng cục Hải quan đã ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số mặt hàng tại Danh mục hàng hóa XNK rủi ro về trị giá, phục vụ công tác kiểm tra trị giá khai báo.

Với việc chủ động triển khai các  giải pháp đó đã mang lại nhiều  chuyển biến tích cực trong hoạt động thu NSNN. Tính riêng từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2017, số thu NSNN toàn ngành Hải quan đã đạt 224.730 tỷ đồng.

Đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 6.905 cuộc; ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính: hơn 1.747 tỷ đồng; thực thu vào ngân sách 1.529 tỷ đồng. Đã thanh tra chuyên ngành 106 cuộc, 224 cuộc kiểm tra nội bộ, yêu cầu truy thu và xử phạt hơn 74 tỷ, thu nộp ngân sach gần 21 tỷ đồng. Cùng với đó, toàn ngành đã thực hiện chống buôn lậu, gian lận thương mại đạt 11.883 vụ việc, khởi tố 40 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 49 vụ.

Không dừng lại ở đó, hiện nay Tổng cục Hải quan xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thí điểm thực hiện kiểm tra chuyên ngành (KTCN) tại cơ quan hải quan.

Mặt khác, tiếp tục bổ sung trang thiết bị phân tích, xây dựng phòng thí nghiệm vi sinh tại Cục Kiểm định hải quan và các chi cục kiểm định để phục vụ công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo đó, một số mặt hàng rau củ quả, phân bón, thép, sữa… sẽ được kiểm tra trong phòng thí nghiệm tại Cục Kiểm định hải quan trong dự án thí điểm. Trong năm 2018, cơ quan hải quan sẽ đăng ký thêm các tiêu chí Vilas để thực hiện kiểm tra chuyên ngành các mặt hàng trên.