Hải quan Bình Dương:

Chuyên nghiệp hóa phục vụ doanh nghiệp

PS. (HQBD)

Là 1 trong 5 đơn vị dẫn đầu ngành hải quan, Cục Hải quan Bình Dương luôn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong vận dụng chủ trương, chính sách cải cách - hiện đại hóa, đồng hành và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp…

Đại diện doanh nghiệp Nhật Bản đối thoại cùng cán bộ Hải quan Bình Dương
Đại diện doanh nghiệp Nhật Bản đối thoại cùng cán bộ Hải quan Bình Dương

Thời gian qua, Hải quan Bình Dương đã triển khai xây dựng thêm một địa điểm kiểm tra tập trung có trang bị máy soi container tại ICD Sóng Thần, dự kiến sẽ được triển khai lắp đặt vận hành trong năm nay, nâng tỷ lệ kiểm tra container qua máy soi trên địa bàn đạt tỷ lệ 100%.

Việc nâng cao tỷ lệ soi chiếu này vừa giúp phát hiện và ngăn chặn triệt để buôn lậu, gian lận thương mại vừa có ý nghĩa cảnh báo, nâng cao tính tuân thủ của DN.

Song song đó, Hải quan Bình Dương đã xây dựng mới hệ thống website, với 4 phiên bản (Việt, Anh, Trung, Hàn) trong đó đặc biệt chú trọng đến các dịch vụ hành chính công với mục tiêu hướng tới thực hiện tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến cơ quan hải quan trên môi trường mạng.

Hiện Hải quan Bình Dương đã triển khai đầy đủ 46 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 của Tổng Cục; Và 37 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 do đơn vị xây dựng, triển khai đã được Tổng cục Hải quan ghi nhận

Xác định DN là bạn đồng hành trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, thời gian qua, Hải quan Bình Dương đã thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại với cộng đồng DN theo từng lĩnh vực, chuyên đề được xây dựng ngay từ đầu năm.

Chỉ tính trong năm 2016, đơn vị đã ký kết thêm 3 quy chế phối hợp trong công tác trao đổi thông tin, hỗ trợ DN với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh, Ban Quản lý KCN VSIP; ký 2 biên bản ghi nhớ với Sở Khoa học - Công nghệ và Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương; ngoài ra còn ký kết quy chế phối hợp với các đại diện Hiệp hội ngành hàng như Hiệp hội Gỗ, Hàn, Nhật, Đài Loan, Trung, Châu Âu..

Theo số liệu thống kê từ Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương, 3 tháng đầu năm 2017, Bình Dương có 21 dự án với số vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ USD được trao giấy chứng nhận đầu tư.

Trong đó, có 10 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 740 triệu USD; 8 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm hơn 536 triệu USD; 3 dự án có vốn đầu tư trong nước cấp mới với tổng vốn đầu tư là 740 tỷ đồng (tương đương 32,8 triệu USD).

Lũy kế đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 2.892 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư trên 27 tỷ USD. Bình Dương là tỉnh có số vốn đầu tư nước ngoài đứng thứ hai của cả nước, sau TP. Hồ Chí Minh…

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định 248/QĐ-HQBD ngày 20/3/2017 về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Việc xây dựng xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP là sự kế thừa và tiếp tục phát huy những kết quả mà Cục Hải quan Bình Dương đã đạt được từ việc thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Nghị quyết 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017.

Qua kế hoạch nhằm xác định các mục tiêu cần phấn đấu, từ đó đề ra các giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể.

Để từ đó có biện pháp chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện thành công nghị quyết. Với mục tiêu cốt lõi là cải thiện và tạo sự thông thoáng trong môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, của quốc gia.