VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế

Tổng cục Thuế khẳng định, cá nhân kinh doanh, bao gồm cả cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thuộc diện không phải nộp thuế.

Quy định về phương pháp kê khai đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế

Cơ quan thuế được điều chỉnh doanh thu, mức thuế khoán với hộ khoán tạm ngừng kinh doanh?

Tính thuế với cá nhân cho thuê tài sản thế nào?

Từ ngày 1/8/2021, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có gì mới?

Thời gian vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đề cập một số nội dung liên quan đến quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vừa được Bộ Tài chính ban hành. Trong đó, vấn đề thu thuế cho thuê căn hộ đang được dư luận hết sức quan tâm. 

Để tiếp tục làm rõ về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có thông tin cụ thể để dư luận hiểu rõ hơn về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà. Theo đó, theo Tổng cục Thuế, hoạt động cho thuê nhà là hoạt động kinh doanh theo hợp đồng ký kết, thời hạn cho thuê thường là từ 6 tháng đến một năm, nhiều năm.

Theo quy định của pháp luật thuế thì hoạt động này sẽ khai thuế theo từng lần phát sinh và có những đặc thù riêng nên cần phải có hướng dẫn cụ thể về khai thuế, tính thuế, nộp thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế kịp thời, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế lưu ý rằng, Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính chỉ quy định về mặt thủ tục hành chính thuế, trong khi các nội dung về chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh của cá nhân vẫn đảm bảo theo đúng quy định của các Luật thuế có liên quan.

Theo đó, cá nhân kinh doanh, bao gồm cả cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNCN) theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN.

Thông tư số 40/2021/TT-BTC cũng quy định, trường hợp bên thuê tài sản trả tiền trước cho nhiều năm thì cá nhân cho thuê tài sản khai thuế, nộp thuế một lần đối với toàn bộ doanh thu trả trước. Số thuế phải nộp một lần là tổng số thuế phải nộp của từng năm dương lịch theo quy định.

Bên cạnh đó, Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021 quy định rõ cá nhân cho thuê tài sản phát sinh thuế TNCN phải nộp trong năm 2021 sẽ chưa phải nộp thuế cho đến ngày 31/12/2021.

Trường hợp trong năm cá nhân đã khai, nộp thuế và đến cuối năm tự xác định doanh thu trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì cá nhân được đề nghị xử lý hoàn trả hoặc bù trừ vào số phải nộp phát sinh của kỳ sau theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Cơ quan Thuế triển khai quản lý thuế điện tử đối với cá nhân để đáp ứng việc khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử.

Để giúp người nộp thuế thuận tiện trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế và các cơ quan quản lý thuế thực hiện đúng theo quy định của pháp luật thuế hiện hành, Tổng cục Thuế sẽ có văn bản hướng dẫn cơ quan thuế địa phương triển khai Thông tư số 40/2021/TT-BTC theo đúng quy định.

Đồng thời, ngành Thuế cũng sẽ tăng cường hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế kịp thời trong quá trình triển khai thực hiện chính sách thuế bằng nhiều hình thức trong đó sẽ đẩy mạnh hỗ trợ trực tuyến qua kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM