VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Miễn tiền sử dụng đất cho người có công

Miễn tiền sử dụng đất cho người có công

Có hiệu lực từ ngày 15/02/2022, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó quy định miễn tiền sử dụng đất cho người có công.

Chính phủ ban hành quy định mới về quản lý trang thiết bị y tế

Chính phủ ban hành quy định mới về quản lý trang thiết bị y tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế. Nghị định có hiệu lực từ 1/1/2022.

Hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Ngày 11/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 88/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Các quy định tại Thông tư thu hút sự quan tâm, tìm hiểu của đông đảo hộ kinh doanh, với các nội dung cụ thể sau.

Người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ cần thực hiện thủ tục gì?

Người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ cần thực hiện thủ tục gì?

Một trong những nội dung mới quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế là cho phép người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ. Ngày 29/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP, trong đó quy định cụ thể hồ sơ, trình tự giải quyết, số tiền và thời hạn nộp dần tiền thuế nợ.

Thời hạn giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ miễn, giảm thuế

Thời hạn giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ miễn, giảm thuế

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP đã quy định thời hạn giải quyết, trả kết quả giải quyết hố sơ miễn, giảm thuế.

Người bán hàng, cung cấp dịch vụ được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử

Người bán hàng, cung cấp dịch vụ được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử

Một trong những điểm mới của Thông tư số 78/2021/TT-BTC, ngày 17/9/2021 được Bộ Tài chính quy định là người bán, cung cấp dịch vụ được ủy nhiệm bên thứ 3 lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử

Tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử

Có hiệu lực thi hành kể từ 01/7/2022, Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ đã cụ thể các tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn C/O mẫu E đứng tên người được ủy quyền

Tổng cục Hải quan hướng dẫn C/O mẫu E đứng tên người được ủy quyền

Liên quan đến vướng mắc C/O mẫu E trong trường hợp người được ủy quyền, mới đây Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 4553/TCHQ-GSQL hướng dẫn thống nhất việc thực hiện.

Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử theo quy định mới

Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử theo quy định mới

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2022. Thông tư đã hướng dẫn cụ thể các điểm mới về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử.

Thêm nhiều hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Thêm nhiều hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Ngày 26/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Có hiệu lực từ ngày 15/10/2021, Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đọc nhiều

Quý I/2022, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC tăng 8,38% so với cùng kỳ năm 2021

Quý I/2022, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC tăng 8,38% so với cùng kỳ năm 2021

Quý I/2022, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc, đặc biệt đã cung ứng điện ổn định, liên tục phục vụ người dân vui Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đảm bảo điện phục vụ lấy nước tưới tiêu vụ Đông Xuân 2021-2022, đồng thời tiếp tục đảm bảo cấp điện cho các bệnh viện, các khu vực cách ly, các cơ sở chữa bệnh COVID -19.