VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Để được gia hạn thời hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021

Để được gia hạn thời hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021

Ngày 19/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Trong đó, quy định trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021.

Giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định mới

Giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2021, Nghị định đã đưa ra quy định mới về giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Giao dịch điện tử trong miễn giảm thuế được thực hiện thế nào?

Giao dịch điện tử trong miễn giảm thuế được thực hiện thế nào?

Đây là vấn đề thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp khi thực hiên nghĩa vụ thuế với nhà nước; Đồng thời, cũng là nội dung được quy định tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC, ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh theo quy định mới

Phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh theo quy định mới

Từ ngày 05/4/2021, mức phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh được thực hiện theo quy định mới theo Thông tư số 14/2021/TT-BTC, ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính.

Điểm mới về thi, cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế

Điểm mới về thi, cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế

Ngày 26/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Theo đó, Thông tư đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Người hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế phải cập nhật kiến thức về thuế thường niên

Người hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế phải cập nhật kiến thức về thuế thường niên

Đây là một trong những điểm mới quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Thông tư này vừa được Bộ Tài chính ban hành thay thế Thông tư 117/2012/TT-BTC và Thông tư số 51/2017/TT-BTC.

Điều kiện mua cổ phần tại công ty cổ phần chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập

Điều kiện mua cổ phần tại công ty cổ phần chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập

Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021, Nghị định số 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần thay thế Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ đã cụ thể các đối tượng và điều kiện được mua cổ phần tại công ty cổ phần chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập

Kiểm tra kinh doanh, hành nghề dịch vụ của đại lý thuế

Kiểm tra kinh doanh, hành nghề dịch vụ của đại lý thuế

Có hiệu lực từ ngày 12/3/2021, Thông tư số 10/2021/TT-BTC, hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đã quy định cụ thể về kiểm tra kinh doanh, hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế và nhân viên đại lý thuế. Thông tư số 10/2021/TT-BTC sẽ thay thế Thông tư 117/2012/TT-BTC và Thông tư 51/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp nào được miễn kê khai, lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết?

Trường hợp nào được miễn kê khai, lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết?

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định quy định cụ thể các trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới

Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới

Có hiệu lực từ ngày 01/7/2022, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử.Tại Nghị định, Chính phủ cũng quy định việc ngừng sử dụng hoá đơn điện tử.

Đa dạng hóa phương thức kinh doanh nông sản

Đa dạng hóa phương thức kinh doanh nông sản

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Đề án "Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030".

Siết chặt quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Siết chặt quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải đảm bảo các nguyên tắc quy định của Luật Xây dựng, phù hợp với từng nguồn vốn để đầu tư xây dựng, hình thức đầu tư, phương thức thực hiện, kế hoạch thực hiện của dự án và quy định của pháp luật liên quan.

Cải cách lớn trong kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm hàng nhập khẩu

Cải cách lớn trong kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm hàng nhập khẩu

"Ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin để triển khai mô hình mới" là một trong 7 cải cách lớn của Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”

5 nhóm giải pháp kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu

5 nhóm giải pháp kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu

Ngày 12/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Đề án nêu rõ 5 nhóm giải pháp triển khai Mô hình mới về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Xác định các bên có giao dịch liên kết và các giao dịch độc lập

Xác định các bên có giao dịch liên kết và các giao dịch độc lập

Trong công tác quản lý thuế, để nhận diện rõ giao dịch liên kết và giao dịch độc lập, tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Theo đó, Nghị định có quy định về “các bên có giao dịch liên kết và các giao dịch độc lập”.

Bốn nguyên tắc xử lý tài sản mua, tiếp nhận của DATC

Bốn nguyên tắc xử lý tài sản mua, tiếp nhận của DATC

Có hiệu lực từ ngày 10/12/2020, Nghị định số 129/2020/NĐ-CP, ngày 27/10/2020 của Chính phủ quy định về chức năng, cơ chế hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã nêu rõ 04 nguyên tắc xử lý tài sản mua, tiếp nhận

Quan hệ liên kết được thực hiện như thế nào theo Luật Quản lý thuế?

Quan hệ liên kết được thực hiện như thế nào theo Luật Quản lý thuế?

Quản lý thuế, giao dịch liên kết là biện pháp được quy định tại Luật Quản lý thuế và được hướng dẫn Nghị định số 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Tronhg đó, Chính phủ nêu rõ nội dung “các bên có quan hệ liên kết” phải thực hiện.

Thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn đối với ngạch chuyên viên cao cấp

Thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn đối với ngạch chuyên viên cao cấp

Mới đây, Bộ Nội vụ có Công văn số 6670/BNV-TL quy định về thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương. Theo đó, thẩm quyền thực hiện việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương đã được quy định cụ thể

Giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân có gắn chip

Giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân có gắn chip

Đó là một trong những quy định mới tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, ứng phó dịch bệnh Covid-19.

Đọc nhiều