VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Người bán hàng, cung cấp dịch vụ được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử

Người bán hàng, cung cấp dịch vụ được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử

Một trong những điểm mới của Thông tư số 78/2021/TT-BTC, ngày 17/9/2021 được Bộ Tài chính quy định là người bán, cung cấp dịch vụ được ủy nhiệm bên thứ 3 lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử

Tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử

Có hiệu lực thi hành kể từ 01/7/2022, Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ đã cụ thể các tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn C/O mẫu E đứng tên người được ủy quyền

Tổng cục Hải quan hướng dẫn C/O mẫu E đứng tên người được ủy quyền

Liên quan đến vướng mắc C/O mẫu E trong trường hợp người được ủy quyền, mới đây Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 4553/TCHQ-GSQL hướng dẫn thống nhất việc thực hiện.

Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử theo quy định mới

Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử theo quy định mới

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2022. Thông tư đã hướng dẫn cụ thể các điểm mới về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử.

Thêm nhiều hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Thêm nhiều hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Ngày 26/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Có hiệu lực từ ngày 15/10/2021, Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trách nhiệm trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Trách nhiệm trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tại Thông tư số 45/2021/TT-BTC, ngày 18/6/2021, Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Thông tư đã đưa ra một số nội dung mới về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp thuế và cơ quan thuế trong việc áp dụng APA.

Trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa

Trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa

Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2021, Thông tư số 71/2021/TT-BTC, ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/9/2014 của Chính phủ có nhiều điểm mới cần lưu ý.

8 nguyên tắc chung trong quy chế tài chính của DATC

8 nguyên tắc chung trong quy chế tài chính của DATC

Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2021, Thông tư 62/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính ban hành quy chế tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã xác định các nguyên tắc chung thực hiện quy chế tài chính.

Quy trình phân tích phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu theo quy định mới

Quy trình phân tích phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu theo quy định mới

​Tổng cục Hải quan vừa ban hành quy định về quy trình phân tích để phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu. Theo đó, Tổng cục Hải quan đã quy định cụ thể về trách nhiệm của công chức hải quan, viên chức hải quan thực hiện việc phân tích để phân loại và trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện quy trình này.

Đọc nhiều

Chuyển đổi số ở EVNNPC: Thành công đến từ “người truyền lửa”

Chuyển đổi số ở EVNNPC: Thành công đến từ “người truyền lửa”

“Sáng tạo nhất, táo bạo nhất, nhưng không kém phần chắc chắn”, đó là những từ khóa mà bà Đỗ Nguyệt Ánh – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) nhấn mạnh khi chia sẻ về tinh thần lao động, sự quyết tâm, quyết liệt cao độ của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Tổng công ty hơn một năm qua, để gặt hái được những thành công đầu tiên trên hành trình chuyển đổi số, với sản phẩm số hóa Quy trình Tài chính kế toán và Kinh doanh – dịch vụ khách hàng.