VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
04 thủ tục hành chính mới về lĩnh vực chứng khoán

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

04 thủ tục hành chính mới về lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính vừa có quyết định công bố 4 thủ tục hành chính mới về hoạt động kinh doanh chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Ưu đãi thuế với hoạt động công nghệ thông tin

Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 6/2016

Cụ thể, các thủ tục mới được công bố gồm: Thủ tục đề nghị chấp thuận lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đầu tư ra nước ngoài của công ty chứng khoán; Thủ tục đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của công ty chứng khoán; Thủ tục đề nghị chấp thuận giải thể công ty chứng khoán do hết thời hạn hoạt động theo Điều lệ công ty hoặc tự nguyện giải thể và Thủ tục thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do hết thời hạn hoạt động theo điều lệ công ty hoặc tự nguyện giải thể.

Ngoài ra, Bộ Tài chính công bố 1 thủ tục hành chính được thay thế là thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán do thay đổi vốn điều lệ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM