VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế khoán

Thông tin của hộ kinh doanh nộp thuế khoán được công khai trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cục Thuế. Nguồn: internet

Công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế khoán

(Tài chính) "Quy chế công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" vừa được Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 1474/QĐ-BTC.

Quy chế quy định: Việc công khai thông tin của hộ khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế phải theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn thi hành.

Việc công khai thông tin của hộ khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế phải bảo đảm chính xác, minh bạch, đầy đủ nội dung, đúng hình thức và thời gian quy định; không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của hộ kinh doanh.

Các hành vi công khai số liệu sai sự thật hoặc cố ý làm sai lệch thông tin của hộ khoán được công khai trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế bị nghiêm cấm. Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện công khai thông tin hộ khoán phải bảo quản, lưu giữ thông tin đã công khai theo quy định của pháp luật.

Các nội dung công khai gồm: thông tin của hộ khoán ổn định tiền thuế và công khai thông tin của hộ khoán mới kinh doanh, hộ khoán có điều chỉnh số thuế phải nộp, hộ khoán tạm nghỉ kinh doanh được miễn/giảm thuế, hộ khoán nghỉ/bỏ kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh thu nhập thấp thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân).

Việc công khai thông tin của hộ kinh doanh nộp thuế khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cục Thuế tại chuyên mục “Công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán” góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ của mình với ngân sách Nhà nước theo đúng tinh thần "Minh bạch – Chuyên nghiệp – Liêm chính – Đổi mới" của ngành Thuế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM