VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Một số thay đổi về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Một số thay đổi về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, Điều 2, Nghị định số 124/2021/NĐ-CP  ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Cơ chế, chính sách đối với sản xuất, nhập khẩu, cung ứng thuốc trong tình hình dịch COVID-19

Quy định mới về thủ tục hải quan với hàng hóa nhập khẩu phục vụ phòng, chống COVID-19

Mức phí, lệ phí hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Cụ thể, theo quy định tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP, phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với trường hợp không đăng tải thông tin về kê khai giá trên Cổng thông tin của Bộ Y tế trước khi đưa trang thiết bị y tế đầu tiên lưu hành trên thị trường Việt Nam; Kê khai giá không kèm đầy đủ các thành phần thông tin theo quy định; Không thực hiện việc cập nhật giá kê khai trang thiết bị y tế có thay đổi; Không thực hiện việc giải trình các yếu tố cầu thành giá khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền…

Phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với các hành vi: Không thực hiện việc kê khai giá trang thiết bị y tế trước khi lưu hành tại Việt Nam; Mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai hoặc mua bán cao hơn giá kê khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán.

Đối với vi phạm quy định về hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với một trong các hành vi không bố trí đủ số lượng người làm công tác dược lâm sàng theo lộ trình quy định của pháp luật; Không bố trí người có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật làm công tác dược lâm sàng.

Ngoài ra, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi bố trí người phụ trách công tác dược lâm sàng không có chứng chỉ hành nghề dược hoặc đang trong thời gian bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dược, đình chỉ hành nghề dược.

Mức phạt 10- 20 triệu đồng sẽ áp dụng đối với hành vi không tổ chức hoạt động dược lâm sàng theo lộ trình quy định của pháp luật.

Nghị định số 124/2021/NĐ-CP cũng bổ sung mức phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cao hơn giá đã niêm yết; thu cao hơn chi phí khám bệnh, chữa bệnh đã được bảo hiểm y tế thanh toán, trừ trường hợp khoản thu chênh lệch do sử dụng dịch vụ theo yêu cầu, do vượt quá phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế. 

Hành vi đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hoặc hành vi đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông sau thời điểm số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hết thời hạn mà chưa công bố lại theo quy định của pháp luật bị xử phạt số tiền từ 20- 30 triệu đồng... 

Nghị định số 124/2021/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định xử phạt hành chính liên quan đến phòng chống COVID-19. 

Theo đó, phạt từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân trong phòng chống dịch như: Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế (bao gồm: đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách, khai báo y tế và các biện pháp khác).

Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế khi ra vào vùng dịch thuộc nhóm A.

Phạt từ 30-40 triệu đồng đối với trường hợp không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch theo các nghị quyết, quyết định, chỉ thị và văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền...

Mời xem nội dung Nghị định số 124/2021/NĐ-CP tại đây.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM