VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Nộp phí hải quan đối với chuyến bay nước ngoài đến Việt Nam vào ngân sách nhà nước

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nộp phí hải quan đối với chuyến bay nước ngoài đến Việt Nam vào ngân sách nhà nước

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Cảng Vụ hàng không miền Trung về việc nộp nguồn thu phí hải quan đối với chuyến bay nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam.

Phục hồi hàng không là "chìa khóa" thúc đẩy phát triển du lịch

Doanh nghiệp Việt Nam và Italia ký kết thỏa thuận cảng hàng không kết nghĩa

Khôi phục mạng lưới hàng không và nền kinh tế du lịch

Thời cơ phục hồi, phát triển ngành Hàng không

Tổng cục Hải quan cho biết, theo khoản 2, Điều 3, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí thì tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí thu được phải nộp toàn bộ tiền lệ phí vào ngân sách nhà nước. Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí năm theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 194/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam thì phí hải quan: 50 USD/chuyến bay đến.

Điểm i khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành quy định, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí thì thực hiện khai số tiền phí, lệ phí đã thu được với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (trừ phí hải quan; lệ phí hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải quá cảnh).

Trên cơ sở các quy định trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Trung nộp tiền phí hải quan đối với chuyến bay nước ngoài đến Việt Nam vào ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước theo tiểu mục 2666, cơ quan quản lý khoản thu là cơ quan hải quan.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM