Cơ hội đưa chính sách bảo hiểm tiền gửi hướng tới thông lệ quốc tế

Theo Thái Bình/daibieunhandan.vn

Chia sẻ với Báo Đại biểu Nhân dân sau khi hội thảo quốc tế “Vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm vừa và nhỏ” vừa kết thúc, Tổng giám đốc Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam Đào Quốc Tính cho biết: “Đây là cơ hội để chúng tôi nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ và đề xuất sửa đổi cơ sở pháp lý, xây dựng mô hình bảo hiểm tiền gửi hiệu quả và đưa chính sách bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam hướng tới thông lệ quốc tế”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vai trò xuyên suốt

Phóng viên: Những tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG) nào được xếp vào diện “vừa và nhỏ”, thưa ông? 

Tổng giám đốc Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam Đào Văn Tính
Tổng giám đốc Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam Đào Quốc Tính

Ông Đào QuốcTính: Tại Việt Nam, tổ chức tín dụng (TCTD) quy mô vừa và nhỏ được hiểu là các quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô. Thực tiễn hoạt động của các TCTD này đã khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội (KT - XH) và xóa đói, giảm nghèo.

Đến hết năm 2017, cả nước có 1.177 quỹ tín dụng nhân dân và 4 tổ chức tổ chức tài chính vi mô được Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) cấp Chứng nhận tham gia BHTG. Qua đó, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức này, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của BHTGVN và củng cố niềm tin công chúng vào hệ thống ngân hàng.

Xin ông cho biết vai trò của BHTGVN với các tổ chức này?

Các TCTD quy mô vừa và nhỏ là cấu phần quan trọng của hệ thống ngân hàng. Trong đó, BHTGVN thể hiện vai trò xuyên suốt vòng đời của các tổ chức này, từ khi bắt đầu thành lập, đi vào hoạt động, cho tới khi gặp khó khăn phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, hay không thể phục hồi và phải xử lý theo hướng phá sản.

Cụ thể, chính sách BHTG là cơ chế hỗ trợ để các tổ chức này phát triển bền vững; tạo niềm tin của người gửi tiền đối với các TCTD quy mô vừa và nhỏ, giúp các tổ chức này cạnh tranh sòng phẳng với các ngân hàng, TCTD lớn.

Tổ chức BHTG thể hiện rõ và đầy đủ nhất vai trò đối với tổ chức tham gia BHTG quy mô vừa và nhỏ thông qua các nghiệp vụ: cấp Chứng nhận tham gia BHTG, theo dõi, giám sát, cảnh báo sớm, tiếp nhận và xử lý, chi trả…

Công cụ bảo đảm quyền và lợi ích người gửi tiền

BHTGVN có giải pháp nào bảo đảm an toàn cho hệ thống các TCTD, đặc biệt là các tổ chức tham gia BHTG quy mô vừa và nhỏ, thưa ông?

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD được QH thông qua và có hiệu lực từ ngày 15/1/2018, đã trao thêm cho BHTGVN một số vai trò, qua đó đưa BHTGVN tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD.

Các nhiệm vụ mà Luật giao cho BHTGVN chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ sự phục hồi của các TCTD, đặc biệt là các TCTD quy mô vừa và nhỏ, đồng thời thể hiện rõ vai trò của BHTGVN là công cụ quan trọng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người gửi tiền.

Theo đó, BHTGVN thực hiện theo dõi, giám sát thường xuyên thực trạng hoạt động, việc chấp hành các quy định về BHTG cũng như tuân thủ quy định về an toàn hoạt động ngân hàng của các tổ chức này. Đối với các tổ chức tham gia BHTG có vấn đề, BHTGVN thực hiện giám sát chuyên sâu để theo dõi diễn biến tình hình, từ đó có giải pháp hoặc báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Bên cạnh đó, BHTGVN kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHTG, kiểm tra chuyên sâu về tiền gửi được bảo hiểm đối với tổ chức tham gia BHTG nhằm kịp thời phát hiện các sai phạm, từ đó đề xuất biện pháp xử lý, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền cũng như phòng ngừa các hiện tượng gian lận, trục lợi BHTG.

Đặc biệt, BHTGVN chú trọng tuyên truyền chính sách BHTG tới vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa về hạn mức trả tiền bảo hiểm, phí BHTG, phạm vi tiền gửi được bảo hiểm… giúp người dân hiểu và nâng cao niềm tin vào hệ thống ngân hàng.

Hội thảo quốc tế “Vai trò của tổ chức BHTG đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm vừa và nhỏ” vừa kết thúc. BHTGVN rút ra được những bài học kinh nghiệm gì từ Hội thảo này?

BHTGVN là một thành viên tích cực của Ủy ban châu Á - Thái Bình Dương nói riêng và Hiệp hội BHTG Quốc tế nói chung. Việc đăng cai tổ chức APRC16 là cơ hội để BHTGVN đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của Ủy ban cũng như của các hệ thống BHTG trong khu vực. Bên cạnh đó, BHTGVN sẽ có thêm kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quan trọng, quy mô lớn trong tương lai.

Đây là một diễn đàn để các tổ chức BHTG chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan điểm trong việc hỗ trợ, giám sát và xử lý các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi quy mô vừa và nhỏ.

Hội thảo cũng là cơ hội để các tổ chức BHTG trên thế giới thảo luận về việc thúc đẩy áp dụng Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả cũng như chương trình hỗ trợ kỹ thuật tự đánh giá tuân thủ Bộ nguyên tắc.

Qua đó, BHTGVN có thể đối chiếu, phân tích, nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ của mình; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ sở pháp lý, xây dựng mô hình BHTG hiệu quả, đưa việc triển khai chính sách BHTG tại Việt Nam hướng tới thông lệ quốc tế.

Xin cảm ơn ông!