Cổ phiếu Công trình Đô thị Bến Tre gia nhập UPCoM

Theo HNX

Ngày 11/3/2016, Sở GDCK Hà Nội đã chào đón thành viên thứ 270 của thị trường UPCoM, đồng thời là doanh nghiệp thứ 14 lên giao dịch trong năm 2016: CTCP Công trình Đô thị Bến Tre.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

CTCP Công trình Đô thị Bến Tre (BTU) trước đây là bộ phận Công trình Đô thị thuộc Công ty Nhà ở và Công trình Đô thị Bến Tre. Sau khi IPO với giá đấu thành công bình quân là 10.485 đồng/cổ phần, BTU đã chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, trong đó UBND tỉnh Bến Tre nắm giữ 74,7% vốn cổ phần.

Hiện nay, BTU cung cấp chủ yếu các sản phẩm, dịch vụ: thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác; xây dựng công trình công ích; dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; dịch vụ trồng trọt, … Mô hình hoạt động của BTU đa dạng hóa các loại hình dịch vụ theo hướng hiện đại hóa, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường, phù hợp với xu thế của thị trường cũng như quy hoạch phát triển của ngành môi trường và công trình đô thị.

Trong cơ cấu doanh thu thuần của BTU, hoạt động cung cấp dịch vụ công ích chiếm tỷ trọng lớn nhất trong (63 – 72%), tiếp đến là các hoạt động công trình xây dựng cơ bản và công trình chiếu sáng (mỗi hoạt động chiếm khoảng 15%). Trong 2 năm 2013 và 2014, BTU đạt doanh thu 66,7 tỷ và 65,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 7,1 tỷ và 5,7 tỷ đồng. ROE đạt 29,3% và 17,7%.

BTU có nguồn cung ổn định các nguyên vật liệu, thiết bị sản xuất trong nước phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích gồm: cây hoa kiểng công trình, xăng, dầu, nhớt, nhựa đường, vật tư thiết bị điện công nghiệp (ngành chiếu sáng công cộng), vật liệu xây dựng các loại, một số sản phẩm cơ khí chế tạo, ...

Trong năm 2016, BTU dự kiến mở rộng và phát triển các hoạt động kinh doanh khác như vệ sinh đô thị, thi công lắp đặt các công trình chiếu sáng công cộng, thi công xây dựng đường giao thông nông thôn, sản xuất và kinh doanh cây, hoa kiểng ...

Trong 5 năm tới, ngoài nhiệm vụ chỉnh trang đô thị để thành phố Bến Tre xây dựng thành phố văn hóa và hướng đến đô thị loại 2 trước năm 2020, BTU sẽ tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng để các huyện Mỏ Cày Nam, Bình Đại, Ba Tri lên thị xã và xây dựng thị trấn, thị tứ cho các huyện còn lại, đồng thời đẩy mạnh hoạt động marketing để quảng bá cho các hoạt động vệ sinh đô thị, thi công lắp đặt các công trình chiếu sáng công cộng, thi công xây dựng đường giao thông nông thôn, sản xuất và kinh doanh cây, hoa kiểng … tập trung vào các công trình trọng điểm ở địa bàn tỉnh Bến Tre. Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng khai thác các công trình thi công từ nguồn vốn ngân sách.

Ngày 11/3, BTU chính thức đưa hơn 3,6 triệu cổ phiếu giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu 10.500 đồng/cổ phiếu.