Cổ phiếu HNG của HAGL Agrico bị đưa vào diện kiểm soát

Minh Lâm

Cổ phiếu HNG bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 12/4 do công ty làm ăn thua lỗ nhiều năm, lỗ lũy kế hơn 7.000 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico).

Theo đó, cổ phiếu HNG sẽ chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/4, do HAGL Agrico liên tiếp thua lỗ trong nhiều năm liền, theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là -1.119 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2022 là -3.576,45 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2022, Công ty này lỗ lũy kế hơn 7.000 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn của HAGL Agrico đã vượt quá tài sản ngắn hạn 4,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty cũng vi phạm một số điều khoản của các khoản vay như không mua bảo hiểm cho tài sản bảo đảm theo cam kết trong hợp đồng tín dụng, giá trị tài sản bảo đảm thấp hơn quy định trong hợp đồng. Do đó, cơ quan kiểm toán E&Y đưa ra ý kiến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của nhóm công ty.

Giải trình về vấn đề trên, Ban Lãnh đạo HAGL Agrico cho biết, Công ty hiện đang trong quá trình tái cơ cấu một số khoản nợ và làm việc với các bên liên quan giải quyết công nợ và nhận lại các chứng nhận quyền sử dụng đất các dự án tại Lào và Campuchia, để triển khai pháp lý đầu tư dự án và huy động nguồn vốn để có dòng tiền đầu tư. Công ty này đã lập báo cáo tài chính năm 2022 đáp ứng giả định hoạt động liên tục trong vòng 12 tháng tới. Các khoản vay nợ tài chính của HAGL Agrico tính đến ngày 31/12/2022 là 7.348 tỷ đồng. Trong đó, các khoản vay nợ ngân hàng quá hạn lên tới 4.616 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 6/4, cổ phiếu HNG đóng cửa ở mốc 4.500 đồng/CP. Ngoài cổ phiếu HNG, một cổ phiếu khác là HAG của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cũng bị HOSE giữ nguyên diện cảnh báo đối do lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2022 là âm 3.341 tỷ đồng...