Có quy định về hình thức ký hợp đồng ủy thác trong đấu thầu?

Theo chinhphu.vn

Bà Nguyễn Trần Minh Nguyệt (Đồng Nai) đang tham mưu thực hiện 1 dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án (QLDA) 600 triệu đồng. Đơn vị bà đã có văn bản đề nghị Ban BQLDA chuyên ngành tỉnh và Ban QLDA huyện nơi có dự án đầu tư nhận ủy thác QLDA.

Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet
Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet

Tuy nhiên, cả 2 đơn vị trên đều từ chối nhận ủy thác với lý do đang quản lý quá nhiều dự án do mình làm chủ đầu tư và chưa có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Bà Nguyệt hỏi, đơn vị bà có được đề xuất người quyết định đầu tư (Chủ tịch UBND tỉnh) cho phép đấu thầu để lựa chọn tổ chức tư vấn QLDA có đủ năng lực kinh nghiệm thực hiện QLDA hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật Đấu thầu quy định các hình thức lựa chọn nhà thầu gồm: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, tham gia thực hiện của cộng đồng. Như vậy, pháp luật đấu thầu không có quy định về hình thức ký hợp đồng ủy thác.

Theo đó, trường hợp gói thầu tư vấn QLDA thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật Đấu thầu thì chủ đầu tư phải tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Trường hợp gói thầu tư vấn QLDA có giá gói thầu không vượt quá 500 triệu đồng thì được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn quy định tại Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.