Công chức lương thấp được trợ cấp 360.000 đồng

Theo VNExpress.net

Thủ tướng vừa ký quyết định trợ cấp khó khăn với mức 360.000 đồng một người, trả theo kỳ lương 4 tháng (1-4/2009) cho cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương thuộc lực lượng vũ trang có mức lương thấp.