Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

PV. (T/h)

Tính đến hết tháng 9/2021, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đạt tỷ lệ 58,5%, tương ứng 295.425/505.301 hoá đơn thanh toán không dùng tiền mặt.

Lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác thu tiền điện qua tài khoản thấu chi của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Hải Phòng giữa PC Hải Phòng với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ngày 01/10/2021.
Lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác thu tiền điện qua tài khoản thấu chi của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Hải Phòng giữa PC Hải Phòng với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ngày 01/10/2021.

Nhằm thực hiện chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 31/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc đẩy mạnh thực hiện thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trên địa bàn Thành phố, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu do Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao năm 2021, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) tập trung thực hiện quyết liệt nhằm đạt tỷ lệ cao trong thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. 

Để thực hiện hiệu quả việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, PC Hải Phòng đã phối hợp cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để thống nhất chủ trương trước khi triển khai thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn, phối hợp với cơ quan chức năng, các đoàn thể, các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện về cách thức, kỹ năng sử dụng các phương tiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền đến người dân bằng các hình thức tuyên truyền trên Đài phát thanh, thực hiện phát tờ rơi hướng dẫn khách hàng mua điện sinh hoạt thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt bằng các hình thức thanh toán trực tuyến tại các Ngân hàng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc liên kết: Agribank, Vietcombank, BIDV, ABBank, VIB… hoặc qua ví điện tử Payoo, Momo, Vnpay, Viettel, VNPost… thúc đẩy khách hàng đăng ký trích nợ tự động tiền điện.

Vừa qua, PC Hải Phòng đã tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác thu tiền điện qua tài khoản thấu chi của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)"; Khách hàng cũng có thể thanh toán qua các tổ chức trung gian đặt tại hệ thống Vinmart, siêu thị Điện máy xanh, Thế giới di động… các dịch vụ thu hộ với phí thu hộ miễn phí.

Tính đến hết tháng 9/2021, PC Hải Phòng đang thực hiện hợp đồng mua bán điện với 515.444 khách hàng, trong đó 481.867 khách hàng sinh hoạt và 33.577 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt. Kết quả thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đến hết tháng 9/2021 đạt tỷ lệ 58,5%, tương ứng 295.425/505.301 hoá đơn thanh toán không dùng tiền mặt. Mục tiêu của Công ty đề ra, phấn đấu hết năm 2021 tỷ lệ khách hàng thanh toán không sử dụng tiền mặt đạt 79,8%; hết năm 2025 tỷ lệ khách hàng thanh toán không sử dụng tiền mặt đạt 100%.

Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt không chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng sử dụng điện và phòng chống dịch bệnh COVID-19, mà còn giúp nâng cao năng suất lao động, nâng cao tính minh bạch của ngành Điện.