CPI tháng 10 tăng 0,33%

PV.

Theo báo cáo thống kê tình hình kinh tế-xã hội 10 tháng đầu năm 2018 vừa được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,33% so với tháng trước, tăng 3,89% so với cùng kỳ năm 2017.

chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 3,89% so với cùng kỳ năm 2017. Nguồn: Internet
chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 3,89% so với cùng kỳ năm 2017. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 10/2018 tăng 0,33% so với tháng 9, trong đó, 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng 9/2018.

Cụ thể, nhóm giao thông tăng cao nhất với 1,55% do ảnh hưởng từ đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 6/10/2018 mặc dù trong tháng giá xăng dầu đã có đợt điều chỉnh giảm vào ngày 22/10/2018; Tiếp đến là nhóm giáo dục tăng 0,58%, do trong tháng có 7 địa phương thực hiện lộ trình tăng học phí.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,31%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ ăn uống tăng 0,22%; Thực phẩm tăng 0,18%; Ăn uống ngoài gia đình tăng 0,34%); Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,15%;  Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,11%... Riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,04%.

Tính bình quân CPI 10 tháng năm 2018 tăng 3,60% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, lạm phát cơ bản tháng 10/2018 tăng 0,13% so với tháng trước và tăng 1,67% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 10 tháng năm 2018 tăng 1,43% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, chỉ số giá vàng tháng 10/2018 tăng 0,12% so với tháng trước, giảm 1,78% so với tháng 12/2017, giảm 2,19% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá USD tháng 10/2018 tăng 0,20% so với tháng trước, tăng 2,80% so với tháng 12/2017 và tăng 2,82% so với cùng kỳ năm 2017.