Cục Hải quan Bình Dương: Vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc

Lê Xuyền

(Tài chính) Sáng ngày 05/8/2013, nhân dịp chủ trì lễ chào cờ đầu tháng 8 tại Cục Hải quan Bình Dương, Cục trưởng Nguyễn Phước Việt Dũng đã trao tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2013 vì đã góp phần không nhỏ vào công tác nhiệm vụ chung của toàn đơn vị.

Cục trưởng Nguyễn Phước Việt Dũng tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân
Cục trưởng Nguyễn Phước Việt Dũng tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Theo đó, Quyết định tặng thưởng về tập thể gồm có 10 tập thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là: Văn phòng Cục, Phòng Thanh tra, Tổ chức cán bộ, Giám sát quản lý, Quản lý rủi ro, Thông tin dữ liệu, Phòng thuế xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Sóng Thần và Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Mỹ Phước, Đội kiểm hóa thuộc Chi cục Hải quan ngoài Khu công nghiệp. Về thành tích cá nhân được khen tặng đợt này gồm có 23 cá nhân thuộc các Phòng ban Khối tham mưu và Chi cục Hải quan trực thuộc căn cứ theo Quyết định số 505/QĐ-HQBD Ngày 12/7/2013, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương

Ngoài ra, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương còn ký Quyết định số 509/QĐ-HQBD về việc tặng Giấy khen cho 27 cá nhân đã có thành tích cao trong phong trào văn nghệ của đơn vị.

Đây là phần thưởng mang nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần cho các tập thể, cá nhân trong đơn vị nhằm kịp thời động viên, khích lệ cán bộ công chức trong toàn Cục tiếp tục cố gắng dù trong bất kỳ vị trí công tác nào cũng phải cần phát huy hết năng lực, phẩm chất, trí tuệ vào ứng dụng trong công tác nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Cục Hải quan Bình Dương nói riêng và toàn ngành Hải quan nói chung.