Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh áp dụng hệ thống thông quan tự động

PV.

(Tài chính) Bắt đầu từ ngày 19/5/2014, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh sẽ chính thức hoạt động hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) nhằm cải cách, nâng cao chất lượng và hiệu quả của thủ tục hải quan điện tử.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Nguồn: internet
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Nguồn: internet

Hệ thống VNACCS/VCIS được phát triển trên cơ sở sử dụng công nghệ của hệ thống thông quan tự động NACCS/CIS đang được áp dụng rất phổ biến tại Nhật Bản. Việc triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho doanh nghiệp như thời gian thông quan nhanh hơn, độ chính xác cao hơn, ổn định hơn.

Đây là hệ thống thông quan hàng hóa tự động nhằm thực hiện thủ tục thông quan điện tử cho hàng hóa xuất nhập khẩu và thực hiện cơ chế một cửa quốc gia. Hệ thống này xây dựng và phát triển dựa trên hệ thống NACCS/CIS của hải quan Nhật Bản và đang áp dụng rất hiệu quả tại Nhật. Việc triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho doanh nghiệp như thời gian thông quan nhanh hơn, độ chính xác cao hơn, ổn định hơn.

Điểm mới của hệ thống này là xử lý tập trung cả 3 khâu: trước, trong và sau thông quan. Hệ thống cho phép kết nối giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp, các bộ ngành, ngân hàng, hãng vận tải, đại lý hải quan, kho bãi…

Đối tượng áp dụng bao gồm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa. Nhóm thứ hai là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài.

Thủ tục hải quan điện tử đã góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, giảm thời gian thông quan hàng hóa, tạo môi trường thông quan minh bạch hơn và được sự ghi nhận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.