Cục Thuế Hà Tĩnh: Cán đích ngoạn mục

NGUYỄN VĂN ĐỨC - Phó cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh

(Tài chính) Trong năm 2014, tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Cục Thuế Hà Tĩnh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thực hiện thu ngân sách. Kết quả là, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn Tỉnh đạt 5.066 tỷ đồng, đưa Hà Tĩnh gia nhập danh sách 17 tỉnh có số thu ngân sách trên 5.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Năm 2014, Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nội địa cho Hà Tĩnh 3.870 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ khó khăn trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; tình hình kinh tế - xã hội trong nước còn nhiều, thách thức... Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của cấp ủy đảng; sự chỉ đạo quyết liệt của UBND Tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, ngành Thuế Hà Tĩnh đã nỗ lực với trách nhiệm cao nhất để khai thác có hiệu quả các nguồn thu, động viên kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.

Các sắc thuế thu vượt kế hoạch tỉnh giao và tăng thu cao so với cùng kỳ: Thuế ngoài quốc doanh 1.058 tỷ đồng, đạt 130% kế hoạch, tăng 53% so với cùng kỳ; Thu tiền sử dụng đất 855 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch, tăng 24% so với cùng kỳ; Tiền thuê đất 110 tỷ đồng, đạt 167% kế hoạch, tăng 239% so với cùng kỳ.

Ngay từ đầu năm 2014, Cục Thuế Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ cho thu ngân sách như: Rà soát lại các nguồn thu, tập trung quản lý thuế khu vực DN, hộ sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ; Tổ chức họp với các phòng chức năng, phòng thanh tra, kiểm tra, thu nợ bàn biện pháp thực hiện; Giao chỉ tiêu cụ thể và định hướng các lĩnh vực cần quan tâm… Đặc biệt, trong quý IV/2014, UBND Tỉnh, Cục Thuế Tỉnh đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra giám sát tình hình thực hiện công tác thu nộp ngân sách trên địa bàn. Những nỗ lực này đã giúp tổng thu ngân sách nội địa ở Hà Tĩnh năm 2014 đạt 5.066 tỷ đồng, bằng 131% kế hoạch Bộ Tài chính giao, vượt 18% so với cùng kỳ năm 2013.

Các sắc thuế thu vượt kế hoạch tỉnh giao và tăng thu cao so với cùng kỳ: Thuế ngoài quốc doanh 1.058 tỷ đồng, đạt 130% kế hoạch, tăng 53% so với cùng kỳ; Thu tiền sử dụng đất 855 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch, tăng 24% so với cùng kỳ; Tiền thuê đất 110 tỷ đồng, đạt 167% kế hoạch, tăng 239% so với cùng kỳ.

Tất cả các đơn vị đều đạt, vượt kế hoạch được giao và tăng thu so cùng kỳ, cụ thể: Chi cục Thuế Thạch Hà thu đạt 232% kế hoạch, tăng 130% so với cùng kỳ; Chi cục Thuế Lộc Hà đạt 164% kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ; Chi cục Thuế Vũ Quang đạt 149% kế hoạch, tăng 61% so với cùng kỳ; Phòng Kiểm tra thuế số 2 đạt 135% kế hoạch; Phòng Thanh tra Thuế đạt 204% kế hoạch...

Không những tăng thu về số tuyệt đối mà chất lượng nguồn thu cũng được tăng lên (thu từ đất giảm dần, thu từ sản xuất kinh doanh tăng lên): Năm 2011, thu từ sản xuất kinh doanh chiếm 72% trên tổng thu ngân sách, năm 2012, chiếm 77%, năm 2013 và năm 2014, chiếm 84%. Nguồn thu từ thuế, phí năm 2014 tăng 63% so với năm 2013. Đây cũng là năm Hà Tĩnh có tỷ lệ tăng thu từ thuế và phí cao nhất từ trước đến nay.

Bước sang năm mới 2015, Cục Thuế Hà Tĩnh xác định nhiệm vụ thu ngân sách sẽ còn nặng nề hơn. Tuy nhiên, tập thể Lãnh đạo, cán bộ công chức Cục Thuế Hà Tĩnh đã nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc tăng thu ngân sách và đang nỗ lực quyết tâm phấn đấu thu ngân sách năm 2015 đạt và vượt so với dự toán được giao.

 Bài đăng trên Tạp chí Tài chính và Đầu tư số 1+2-2015